Sökning: "Svensk sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden Svensk sjukvård.

 1. 1. Varför sjuksköterskor väljer att lämna yrket inom en femårsperiod : En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Andreasson; Mimoza Shabani; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; bekräftelse; erkännande; ledarskap; motivation; personlig utveckling; sjuksköterskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk sjukvård står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning som kommer att kräva allt mer vård. Samtidigt slutar nästan var tionde sjuksköterska sitt jobb inom vården. LÄS MER

 2. 2. Samordnad Individuell Plan : En sytematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linus Frost; Linn Ottisdotter; [2021]
  Nyckelord :Coordinated individual plan; Lack of knowledge; Process of planning; Cooperation between authorities;

  Sammanfattning : Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services (SBU) published a scientific study on a knowledge gap in coordinated planning for people with mental disabilities. The aim of our paper is to identify research relevant regarding coordinated individual plans (SIP) and individual plan (IP) for people with mental disabilities from both the patient's and professional perspectives and investigate the collaboration and knowledge of the professionals. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av sömn på intensivvårdsavdelningen : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adam Halvarsson; Marcus Manglind; [2021]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; sömn; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Försämrad sömn på intensivvårdsavdelningar är ett stort problem. Sömnens funktion är att ge kroppen möjlighet till återhämtning och brist på sömn kan leda till försämrade funktioner i kroppen. Intensivvårdsavdelningen beskrivs vara en högteknologisk miljö med mycket ljud från apparater. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars perspektiv på kongenital cyomegalovirusinfektion : Diagnosbesked och information från sjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sandra Björk; Lovisa Sjöström Johansson; [2021]
  Nyckelord :kongenital cytomegalovirusinfektion; kCMV; cCMV; föräldraperspektiv; fokusgrupp; hörselnedsättning; diagnosbesked; kunskap i vården; logopedi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kongenital cytomegalovirusinfektion, kCMV-infektion har en prevalens på 0,5–2,0 % och är den vanligaste orsaken till förvärvad, progressiv hörselnedsättning. Infektionen kan också medföra en rad andra komplikationer som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och språkstörning. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av effekten av olika distraktionsmetoder för att minska smärta vid venpunktion på barn 6-12 år : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alice Gillström; Olivia Lundberg; [2021]
  Nyckelord :anxiety; child; distraction methods; pain management; phlebotomy; barn; distraktionsmetoder; smärthantering; venpunktion; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som grundutbildad sjuksköterska kan du möta barn inom olika verksamheter utanför den typiska barnsjukvården. Venpunktion är en smärtsam procedur och ett vanligt förekommande moment i sjukvården. LÄS MER