Sökning: "Svenska 2 uppdrag 4"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Svenska 2 uppdrag 4.

 1. 1. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Errors and deficiencies in real estate can lead to excessive costs for the buyer. Particularly if the buyer is a consumer. The buyer of a property has, among other things, a far-reaching obligation to examine the real estate before buying it. LÄS MER

 2. 2. Negotiorum gestio – en bortglömd rättsprincip? : En rättsutredning av principens tillämpning av domstolar samt framställning i doktrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; Amanda Halldén; [2017]
  Nyckelord :Benevolent intervention in another’s affairs; Tjänster utan uppdrag; huvudman; gestor; rättsprincip; Negotiorum gestio;

  Sammanfattning : Om någon utför en tjänst å annans räkning utan att det finns ett uppdrag härom, torde det föreligga ett fall av negotiorum gestio – tjänst utan uppdrag. Den som utför tjänsten kallas gestor och hen handlar å huvudmannens vägnar. LÄS MER

 3. 3. Lövskogsmålen i FSC-certifierat skogsbruk : tolkning, uppföljning och skötseldirektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Caroline Haglund; [2014]
  Nyckelord :Lövskogsskötsel; lövträd; FSC; certifiering; PlanWise; Management of diciduous forest; deciduous trees; certification;

  Sammanfattning : Den mest eftertraktade råvaran i svenska skogar är barrvirke och detta har sedan länge varit vägledande för skogsbrukets planering och skötsel. Brandskydd, ökat betestryck och skötsel för barrträd har missgynnat lövträden. LÄS MER

 4. 4. Hur motiveras elever att lära sig matematik? : En studie om några komvuxelevers motivation och lärarens roll med utgångspunkt i teorier om motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Weiqiang Jin; [2014]
  Nyckelord :Intresse; lust; motivation; matematikinlärning; mål; skoluppgifter; inställning; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genom kvalitativa forskningsintervjuer undersöka några komvuxelevers inställning till att lära sig matematik och dessa elevers uppfattningar om lärarens roll för att utveckla elevernas intresse för matematikinlärningen. Studien bygger på teorier om inre och yttre motivation, interaktiv motivation och Pygmalioneffekten. LÄS MER

 5. 5. Rakt på sak! : Ett arbete om effektiva och funktionella webbtexter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Janne Rautiainen; [2013]
  Nyckelord :målgruppsanpassning; webbtext; klarspråk; informationsdesign; call to action; sökmotoroptimering;

  Sammanfattning : Den ökade tillgången till internet i svenska hem betyder att vem som helst har tillgång till olika typer av information. Samtidigt ökar omsättningen hos den svenska detaljhandeln, både i butiker och för den svenska e-handeln. Därför ställs det högre krav på webbtexter, så att alla kan förstå dem. LÄS MER