Sökning: "Svenska Akademien"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Svenska Akademien.

 1. 1. Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Reijers; Natalie Chehadé; [2020]
  Nyckelord :Swedish Academy; Sara Danius; Horace Engdahl; framing; gender; scandal journalism and cultural journalism; Svenska Akademien; Sara Danius; Horace Engdahl; gestaltning; genus; skandaljournalistik och kulturjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. LÄS MER

 2. 2. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 3. 3. Hur ska man tolka "det utmärktaste i idealisk riktning"? : En uppsats om framstående och föränderlig tematik i Svenska Akademiens prismotiveringar för Nobelpriset i litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Brandin; [2019]
  Nyckelord :Nobelpriset i litteratur; Svenska Akademien; Prismotiveringar;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Alfred Nobels vilja att tilldela Nobelpriset i litteratur till ”den, som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning” har tolkats av Svenska Akademien genom åren. Vidare undersöker uppsatsen om och isåfall hur prismotiveringarna har förändrats genom åren. LÄS MER

 4. 4. Två versioner av en händelse : En fallstudie om marknadskommunikation och förhållandet mellan nyhetsmedia och PR-utövare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellinor Christensson; Emilia Markert; [2019]
  Nyckelord :Marketing communication; public relations; mass media; news management; newsworthiness.; Marknadskommunikation; public relations; massmedia; news management; nyhetsvärdering.;

  Sammanfattning : År 2017 publicerades en artikel av svensk massmedia i samband med metoo- rörelsen. Artikeln rörde sexuella övergrepp av en känd profil med mycket makt inom svensk finkultur. Mannen hade nära samband med den välkända institutionen Svenska Akademien. Redan 1997 uppmärksammades anklagelserna gentemot mannen av kvällstidningen Expressen. LÄS MER

 5. 5. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER