Sökning: "Svenska Akademien"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Svenska Akademien.

 1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 2. 2. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER

 3. 3. FEED-IN TARIFFS AND SUBSIDIES FOR SOLAR-PV : EUROPEAN OUTLOOK AND SWEDISH POTENTIAL

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Kristin Dahlin Hedqvist; Cornelia Reifeldt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varför ska vi investera i förnybar energi? En sak som är säker är att fossila bränslen är en ändlig resurs. Vissa anser att de fossila resurserna kommer att ta slut inom ett par decennier, medan andra menar att de kommer finnas tillgängliga i hundratals år. LÄS MER

 4. 4. 18 : ”De lärdas elit” – En retorisk studie av Svenska Akademiens ledamotspresentationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Emelie Nilsson; [2015]
  Nyckelord :akademiledamöter; Bourdieu; diskursivt habitus; fält; intellektuell; kapital; lärd; persontopiker; presentation; retorik; Svenska Akademien; topos;

  Sammanfattning : Svenska Akademien är en ledande aktör inom det svenska språket och litteraturen och kan därför sägas vara ett slags måttstock för ”den svenska lärda”. I och med att det i denna uppsats studeras vilka egenskaper hos en akademiledamot Akademien själv framställer som viktiga meriter kan det säga oss något om det intellektuella klimatet i det nutida Sverige. LÄS MER

 5. 5. Odling och förädling av seder och tänkesätt : Svenska Akademien som ett nationellt identitetspolitiskt projekt 1786–1812

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Sara Ekström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER