Sökning: "Svenska Emigrantinstitutet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svenska Emigrantinstitutet.

 1. 1. En platsanalys av fysisk miljö och verksamheter i Utvandrarnas Hus, Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Åsa Sunefors Wallin; [2016]
  Nyckelord :Utvandrarnas Hus; Svenska Emigrantinstitutet; Kulturparken Småland AB; Bent Jörgen Jörgensen; byggnadsbeskrivning; platsanalys; plananalys; kulturhus; praktisk arkitektur; omgestaltning; utformning; arkiv; utställning; museum; ombyggnation; idéskisser; tillgänglighet;

  Sammanfattning : År 1966 påbörjades bygget av Utvandrarnas Hus. Avsett att rymma Svenska Emigrantinstitutets arkiv, bibliotek och utställningar. Ursprungligen utformades byggnaden av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen. Huset har byggts om och byggts till i flera omgångar för att anpassas till rådande omständigheter. LÄS MER

 2. 2. Fasornas värld : En studie om huruvida historiemedvetande ökar vid det autentiska mötet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV; Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Petra Jansson; Fredrik Andersson; [2011]
  Nyckelord :Historiemedvetande; autentiska mötet; berättelsen;

  Sammanfattning : Uppsatsen har för avsikt att undersöka huruvida elevers historiemedvetande ökar i samband med ett autentiskt besök av en överlevare från förintelsen. Till vår hjälp har vi brev skrivna av elever som lyssnat på överlevaren Ilona Enqvist som tillbringade sitt tolfte år i livet i två olika läger, Ravensbrück och Bergen-Belsen tillsammans med sin mamma och två syskon. LÄS MER