Sökning: "Svenska Retursystem"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Svenska Retursystem.

 1. 1. Returlådan som försvann : En studie med syfte att minska saldoavvikelser av returlådor mellan ICAs centrallager och butiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alen Posko; Jim Andersson; Jakob Bergman; [2019]
  Nyckelord :Reverse logistics; Return flow; Returnable packaging containers; Grocery Industry; ICA; Svenska Retursystem; Returlogistik; Returflöde; Returlåda; Dagligvarubranschen; ICA; Svenska Retursystem;

  Sammanfattning : Title: The disappearing crate Context: Return logistics is an often forgotten but essential part of a company’s supply chain. As growing supply chains become increasingly complex, increased demands are placed on efficient logistics to create a competitive advantage over other parties on the market. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå : En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mariam Azhibayeva; Lisa Rutqvist; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Institutional Theory; Network Theory; Network; Return System; Omvänd logistik; Institutionell teori; Institutionella krafter; Nätverksteori; Nätverk; Retursystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag har företag många krav utifrån miljömässiga aspekter där vi i Sverige påverkas i stor utsträckning av EU:s regleringar. Ett av alla områden som EU:s regleringar berör är det om avfallshantering och förebyggande av avfall. LÄS MER

 3. 3. Potentialen med längre tidsfönster inom RTI-system : En fallstudie på Svenska Retursystem

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Jenny Hallberg; Kubilay Orman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om transportförpackningars väg genom distributionskedjor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Renée Mårtensson; Hanna Rosén; [2010]
  Nyckelord :Transportförpackningar; Sekundärförpackningar; SRS; Förpackningar; Retursystem; Returbackar; Sampackning; Supply Chain Management; Miljö; Modulanpassning; Livsmedel; Wellpappförpackningar; Utnyttjandegrad; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This project has been conducted with a case study approach. The studied objects are two different transport packages for the product Arboga skivbar leverpastej 250 gram, which is a Swedish liver paste. One of the transport packages is made of corrugated cardboard while the other one is a returnable plastic box that can be used over and over again. LÄS MER

 5. 5. Ruttplanering : Retursystem för pantade PET-flaskor och aluminiumburkar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Carl Nilsson; Sofie Johansson; [2008]
  Nyckelord :Bottle refund system; computerized route planning; environment; logistic; recycling; recycle system; route optimize; Datoriserad ruttplanering; logistik; miljö; pantsystem; retursystem; ruttoptimering; återvinning;

  Sammanfattning : This report is the final part within our education, Industrial Organization and Economy focusing on Logistics and Management at Jönköping School of Engineering. The aim with this report is to coordinate recycle drives for deposited aluminum-cans and bottles collected from grocery stores within Jönköping county and locality. LÄS MER