Sökning: "Svenska aktiemarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade orden Svenska aktiemarknaden.

 1. 1. En genväg till kontroll? – hur finansiella arrangemang som ger innehavaren en liknande finansiell exponering som aktieägande förhåller sig till de aktiemarknadsrättsliga reglerna om budplikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Löfdahl; [2021-07-09]
  Nyckelord :Aktiederivat; Aktiemarknadsrätt; Budplikt; Börsrätt; God sed på aktiemarknaden; Kontantavräknade aktiederivat; Kontantavräknade finansiella arrangemang; Kontrollägarskifte; Passiviserade aktier;

  Sammanfattning : Den som förvärvar aktier i ett noterat bolag så att dennes totala innehav representerar mer än 30 procent av rösterna i bolaget blir med anledning av de aktiemarknadsrättsliga reglerna om budplikt skyldig att erbjuda sig att förvärva även resterande aktier i bolaget. Reglerna syftar framförallt till att skydda övriga aktieägare då det sker ett så kallat kontrollägarskifte i ett noterat bolag men i förlängningen kan reglerna också sägas bidra till att upprätthålla förtroendet för aktiemarknaden genom att säkerställa att aktieägarvärden inte systematiskt förskjuts till aktieägare med kontrollposter och starka förhandlingspositioner. LÄS MER

 2. 2. Hållbara investeringar - lönsamt även för den rationella investeraren? En kvantitativ studie om sambandet mellan ESG och avkastning på den svenska storbolagslistan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emanuel Haraldsson; Rasmus Roth; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; return; sustainability; regression analysis; sustainable investments; ESG; avkastning; hållbarhet; regressionsanalys; hållbara investeringar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett generellt samband mellan hållbarhet och avkastning för investerare på den svenska aktiemarknaden, här representerad av OMX Large Cap. Hållbarhet är något som länge har varit svårt att mäta, men studien använder Bloombergs ESG-betyg, som idag ses som väl fungerande och används över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Algoritmiska fonder – Den effektiva investeraren? En kvantitativ jämförelse av svenska algoritmiska fonder och MSCI globala aktieindex

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zeinab Al-Hussinawy; Joel Woldemichael; [2021-06-30]
  Nyckelord :Algoritmisk handel; volatilitet; risk; avkastning; världsindex; svenska fonder; Algorithmic trading; volatility; risk; return; world index; Swedish funds;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The financial market is always changing and thedevelopment of technology over the past decade has contributed complex tools for investing.There is a current problem with information management and a difficulty in analyzing a largeamount of data in a short period of time. LÄS MER

 4. 4. "Hållbarhet och Kapitalkostnad" - en studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ingrid Klöv Nilsson; Anton Nygren; [2021-06-29]
  Nyckelord :Cost of capital; Weighted average cost of capital; ESG-rating; Sustainability; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This research paper investigates the relationship between the components of the ESG-score and the firm's cost of capital. The study is conducted on the Swedish stock market and includes all Swedish companies listed on the Stockholm stock exchange with a market cap equal or larger than 1 billion euro. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan aktiers PE-tal och avkastning på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dlawar Kanabi; Simon Kjellberg; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and discussion of problem: The conventional mindset among most investors has beento opt for stocks with low PE-ratios, but recent studies have found that stocks with high PE-ratioshave given higher return both on the American and global stock markets. Therefore, the aim of thestudy was to find out if a similar trend could be observed on the Swedish stock market as it has beenshown to exist on the American one. LÄS MER