Sökning: "Svenska brigaden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svenska brigaden.

 1. 1. "Drivfjädrarna voro inte alltid desamma" - de svenska frivilligas motiv för att delta i det finska inbördeskriget 1918

  Master-uppsats,

  Författare :Marcus Eifrém; [2016-02-04]
  Nyckelord :finska inbördeskriget; svenska frivilliga; kollektiva minnen; berättelser; historiebruk; kollektiva identiteter; finlandsfrivilliga; glömska;

  Sammanfattning : Sammanfattning och diskussion Under nästan alla tider och under en mängd omständigheter har svenska män, och i vissa fall kvinnor, tagit sig iväg för att kriga. De frivilliga i det finska inbördeskriget är på så sätt inte unika. LÄS MER

 2. 2. ”Den frivillige soldaten.” : Manlighetsideal och legitimitet bland svenska frivilliga soldater samt det omgivande samhället under finska inbördeskriget 1918

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Issa Sten Gabriel; [2014]
  Nyckelord :Legitimacy; the ideal of manhood; Swedish soldier volunteers; Swedish brigade; the genetic-biography method; history use; invented traditions; the freedom conflict.; Legitimitet; manlighetsideal; svenska frivilliga soldater; Svenska brigaden; den genetiska-biografiska metoden; historiebruk; Uppfunna traditioner; frihetskamp.;

  Sammanfattning : This paper examines how the ideal of manhood is portrayed and constructed and how the participation of Swedish soldier volunteers are motivated and legitimatized. The purpose of this examination is to gain understanding and knowledge about the Swedish soldiers in the Swedish brigade, how they legitimatize and motivate their participation and how the ideal of manhood is portrayed and constructed. LÄS MER