Sökning: "Svenska dagstidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden Svenska dagstidningar.

 1. 1. Ut med det gamla, in med det nya?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Veronica Dahlberg; Alexander Liderås; [2019]
  Nyckelord :Annonsering; Tryck; Dagstidningar; digitala upplagor; medietekniska aspekter; marknadsföring;

  Sammanfattning : Under senare tid har mediekonsumtionen sjunkit drastiskt för de tryckta dagstidningarna, medan de digitala upplagorna har ökat i samma fart. Följande studie granskar därmed skillnader i annonseringen mellan den tryckta kontra digitala upplagan i dagstidningarna Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen och Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. (Klimat)förändringar i valrörelsen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av svenska mediers klimatbevakning inför valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Ljungström; [2019]
  Nyckelord :klimat; media; politik; framing; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra hur klimatbevakningen i svenska medier förändrats över tid. I en kvantitativ innehållsanalys analyseras 303 artiklar från Sveriges två största betalda dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Artiklarna publicerades mellan 9 augusti – 9 september 2018 och 19 augusti – 19 september 2010. LÄS MER

 3. 3. E-sportens historia i tryckt press 2010–2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Thomas Persson; [2019]
  Nyckelord :e-sport; dagstidningar; datorspel; Sverige; svensk; media;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är tänkt att undersöka fenomenet e-sport och hur det har framställts i svenska dagstidningars tryckta upplagor. E-sport har existerat sedan tidigt 90-tal som en form av subkultur men har sedan millennieskiftet och under 2010-talet i synnerhet växt med enorma proportioner. LÄS MER

 4. 4. Vilka är "vi"? : En studie av banal nationalism i svenska dagstidningar från 1805

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Bille Sirén; [2019]
  Nyckelord :Banal nationalism; Michael Billig; Sverige; Finland; finska kriget 1808-1809; dagstidningar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser den svenska nationalismens uttrycksformer, så som de framgår av Stockholmstidningarna Dagligt Allehanda, Inrikes Tidningar och Stockholms Posten i mars 1805. Nationalismen undersöks huvudsakligen utifrån Michael Billigs teorier om banal nationalism, vilket syftar till oreflekterade, vardagliga attityder som skiljer mellan ”oss” och ”dem” och formar en nationell gemenskap. LÄS MER

 5. 5. Från gillestuga till världspolitik –– två dagstidningars rapportering om bordtennis-VM 1971, och om världsdiplomatin som utspelade sig i samband med mästerskapet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Love Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :bordtennis; dagstidningar; diskurs; kalla kriget; Ping-pong diplomati; Bordtennis; dagstidningar; diskurs; kalla kriget; Ping-pong diplomati;

  Sammanfattning : Denna undersökning söker ta reda på hur den så kallade ”Pingpong-diplomatin”, eller diplomatin mellan Kina och USA i samband med världsmästerskapet i bordtennis i april år 1971 uppfattades och rapporterades av två samtida svenska dagstidningar: Sydsvenska dagbladet ”Snällposten”, och Arbetet. I detta ville forskaren, genom kvalitativ textanalys med diskursanalytisk ansats, dels blottlägga tidningarnas – och samhällets – attityder och förhållningssätt till Kina och USA under det kalla kriget, och dels ta reda på hur man i Sverige uppfattade kopplingen mellan sport och politik. LÄS MER