Sökning: "Svenska dagstidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Svenska dagstidningar.

 1. 1. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 2. 2. Hur porträtteras hedersmord i svenska media under tidsperioden 2015-2016. En diskursanalys.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Wilma Åberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; Hedersmord; Media; Dagstidningar; Sverige; Diskursanalys; Immigration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har ett stort utrymme i allmänheten och är ofta det första som bildar en uppfattning hos läsaren om specifika nyhetshändelser. Hedersmord har på senare år fått stort medialt utrymme. LÄS MER

 3. 3. Sista spiken i kistan : En diskursanalys av byggbranschens #MeToo upprop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophia Boyden; [2020]
  Nyckelord :#Metoo genus diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka #MeToo uppropet #sistaspikenikistan som skedde inom svenska byggbranschen under hösten 2017. #Metoo spreds på sociala medier först i USA oktober 2017 efter att Harvey Weinstein skandalen uppdagas. LÄS MER

 4. 4. Pragmatism eller narkotikaliberalism : En kvalitativ innehållsanalys av debatten om sprututbyte och skadelindring i svenska dagstidningar 2016–2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jespher Johansson; [2020]
  Nyckelord :Debate; drug policy; harm reduction; needle exchange; zero tolerance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish needle exchange debate was revived when regulations for opening new needle exchange facilities were lightened 2017. Needle exchange has been debated over ever since it was introduced in the mid 80’s. With the contemporary debate as a premise the aim of this study was to see if the arguments for and against needle exchange has changed. LÄS MER

 5. 5. "En liten kicka snäll" : Födelseannonser i svenska dagstidningar 1900–2000

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Mared; [2020]
  Nyckelord :Födelseannonser; genre; genreanalys;

  Sammanfattning : Annonser om ett barns födelse har under lång tid varit ett givet inslag i svenska dagstidningar. I denna uppsats undersöks födelseannonser från perioden 1900–2000 ur ett genreperspektiv. LÄS MER