Sökning: "Svenska för invandrare sfi"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden Svenska för invandrare sfi.

 1. 1. Vägen ut - en kvalitativ studie om de situationer som leverantörer i KROM möter för att integrera arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmiyeh Qassas; [2023-11-02]
  Nyckelord :invandrare; integration; diskriminering; arbetsmarknad; arbetslösa; humankapital;

  Sammanfattning : STOM & KROM är ett arbetssätt för personer som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som leverantörerna i STOM och KROM upplever i strävan efter att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsområde och tidigare arbetslivserfarenhet för arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Emotion in adult learing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Shadabi; [2023-02-16]
  Nyckelord :adult education; migrant learners; Swedish for Immigrants SFI ; host country language learning; emotional states;

  Sammanfattning : Aim: Of particular interest to this research are migrant students’ emotional states in the courses Swedish for foreigners (in Swedish “Svenska för invandrare” or SFI Swedish for immigrants) and their learning process, including types of emotions, reasons for the occurrence of these emotions, and the influence these emotions may have on learning. The study has an overarching research aim that incorporates identifying the main types of emotional states of SFI migrant students in Sweden, analysis of the dependency of emotional states of students on their studies, socialization, and integration. LÄS MER

 3. 3. Flyktingars etablering i Sverige - En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv om underlättande- och försvårande faktorer gällande etableringen i ett nytt samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ferdinand Kempe; Victoria Klimovska; [2023-02-06]
  Nyckelord :Underlättande- och försvårande faktorer; flyktingar; erkännandeteori; antirasistiskt socialt arbete; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att identifiera underlättande- och försvårande faktorer för flyktingars etablering i Sverige utifrån socialarbetares perspektiv. Metoden för studien var av kvalitativ karaktär där fem intervjuer med socialarbetare från olika arbetsplatser i Västra Götaland genomfördes kring deras tankar om vad som kan påverka flyktingars etablering. LÄS MER

 4. 4. Könsrepresentation i läromedel för sfi : En analys av  läromedel som används i sfi-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viktor Persson; [2023]
  Nyckelord :Representation; kön; läromedelsdialog; svenska för invandrare.;

  Sammanfattning : Läromedel utgör ofta en central del av undervisningen inom svenska för invandrare. Marknaden för dessa läromedel är bred med många aktörer, men saknar granskande organ. Valet av läromedel faller därför på läraren. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom SFI för nyanlända äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Sham Mohamed; Sara Haidar; [2023]
  Nyckelord :Swedish for immigrants; digitization; women; challenges; pedagogy; immigrant; Svenska för invandrare; digitalisering; kvinnor; utmaningar; pedagogik; invandrare;

  Sammanfattning : Att använda digitala verktyg i språkutbildningen för nyanlända äldre kvinnor kan vara utmanande på grund av språkliga, kulturella och tekniska begränsningar. Denna studie syftar därför till att identifiera och undersöka vilka särskilda utmaningar som kan uppstå vid digital språkutbildning för SFI-elever. LÄS MER