Sökning: "Svenska kyrkan"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade orden Svenska kyrkan.

 1. 1. "Där barmhärtighet och kärlek bor, där finns också Gud" : Implicit ecklesiologi i Huddinge församlings diakoni

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emma Bernerfalk Jaeger; [2022]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; ecklesiologi; implicit ecklesiologi; diakoni; Huddinge församling;

  Sammanfattning : Inom ramen för empirisk ecklesiologi är det den här studiens syfte att är undersöka vilken ecklesiologi som kommer till uttryck genom diakonin i Huddinge församling, genom att använda ”Teologins fyra röster” som arbetsmodell och tolkningsverktyg. Hur kyrkan framträder för människor undersöks genom att studera vad den gör och ställs i relation till kyrkan som social kropp. LÄS MER

 2. 2. Depopulating the People's Church : Membership Decline in the Church of Sweden as a Creeping Crisis

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lucas Svärd; [2022]
  Nyckelord :Church; Creeping Crisis; Membership; Church of Sweden; Crisis; Kyrka; Krypande Kris; Medlemskap; Svenska kyrkan; Kris;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna van Amersfoort; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

  Sammanfattning : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. LÄS MER

 4. 4. "Allt annat fixade jag" Församlingsgemenskap och körsång under pandemin : En intervjuundersökning om levd ecklesiologi

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Birgitta Ed; [2022]
  Nyckelord :pandemi; körsång; körer; ecklesiologi; församlingsgemenskap; digitala verktyg; Svenska kyrkan; Andreas Holmberg; Caroline Gustavsson; Heidi A Campbell; Solle;

  Sammanfattning : Under pandemiåren 2020 - 2021 förändrades förutsättningarna att vara kyrka i grunden. I denna uppsats analyseras kören som ett uttryck för församlingsgemenskap. LÄS MER

 5. 5. Kyrkoherdens förändrade funktion : En studie om kyrkoherdefunktionen utifrån kyrkomötesprotokoll från det att relationsförändringarna kyrka – stat började utredas fram till 2020-talet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Åkerström; [2022]
  Nyckelord :Vicar; leadership; organisation; administration; the Swedish General Synod; Kyrkoherde; ledarskap; organisation; kyrkomöte;

  Sammanfattning : The decision to investigate the relations between the Church of Sweden and the Swedish state was taken in 1956 and the decision was built on the law of religious freedom from 1951. The historical close relation needs to be revised. LÄS MER