Sökning: "Svenska mord"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Svenska mord.

 1. 1. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, med fokus på Chile : En kvalitativ studie om arbetet hos SIDA, IDEA och svenska ambassaden i Chile

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Tilda Lindholm; Anna Rasmunsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under diktaturen i Chile år 1973–1990, var det många brott som begicks mot den chilenska befolkningens mänskliga rättigheter, som även haft stora efterföljder på demokratin i Chile idag. Utifrån detta har vi byggt vårt ämnesområde som innehåller frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer utifrån ett perspektiv av biståndsorganisationer. LÄS MER

 2. 2. NON-EVIL MURDER? A study of different moral judgements in Agatha Christie's Appointment with Death and Evil under the Sun.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Sophie Homer; [2020-09-04]
  Nyckelord : Appointment with Death ; detective fiction; Agatha Christie; evil action; evil; Evil under the Sun ;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar konceptet ondskefullt agerande i två Agatha Christie-romaner meddetektiven Hercule Poirot, Appointment with Death (1938) och Evil under the Sun (1941)(svenska titlar Döden till mötes respektive Mord på ljusa dagen). Dessa romaner skiljer sig ihur det centrala mordet uppfattas; mordet på Mrs Boynton i Appointment with Death ter sigvara en moraliskt felaktig handling, men inte ond, medan mordet på Arlena Marshall i Evilunder the Sun är en ondskefull handling. LÄS MER

 3. 3. Hur porträtteras hedersmord i svenska media under tidsperioden 2015-2016. En diskursanalys.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Wilma Åberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; Hedersmord; Media; Dagstidningar; Sverige; Diskursanalys; Immigration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har ett stort utrymme i allmänheten och är ofta det första som bildar en uppfattning hos läsaren om specifika nyhetshändelser. Hedersmord har på senare år fått stort medialt utrymme. LÄS MER

 4. 4. Styckade kvinnokroppar är inte pressetik : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om morden på Wilma Andersson, Tova Moberg och Lisa Holm i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Felicia Minorsson; Ebba Adsenius; [2020]
  Nyckelord :Dagspress; Genus; Journalistik; Kvällspress; Mord; Pressetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar hur Dagens Nyheter och Expressen har rapporterat om tre mord på kvinnor mellan åren 2015 och 2020 – Wilma Andersson (2019), Tova Moberg (2017) och Lisa Holm (2015). Studien syftar till att undersöka om och isåfall hur rapporteringen skiljer sig mellan dagspress och kvällspress, samt studera i vilken utsträckning Dagens Nyheter respektive Expressen har valt att publicera namn, bild och detaljer där allmänintresset kan ifrågasättas. LÄS MER

 5. 5. Är uppmaning till självmord via tekniska medel straffbart?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2019]
  Nyckelord :uppmaning; självmord; tekniska medel; mobbning;

  Sammanfattning : Uppmaning till självmord, via tekniska medel, har uppkommit på grund av den tekniska utvecklingen. Människor som begår brott behöver inte längre fysiskt närvara när de utför sina gärningar. Arbetet har belyst ett amerikanskt fall vid namnet Commonwealth v. LÄS MER