Sökning: "Svenska mord"

Visar resultat 16 - 20 av 46 uppsatser innehållade orden Svenska mord.

 1. 16. Hedersmord : Hur ser skyddsbehovet ut för kvinnor och flickor i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Björkman Sofia; Lydia Sahlqvist; [2017]
  Nyckelord :honour-related murders; hedersmord;

  Sammanfattning : Hedersmord blev i Sverige först uppmärksammat under 1990-talet då två rättsfall, Sara och Fadime, kom att väcka stor debatt i det svenska samhället. Debatten kretsade kring hur och framförallt varför morden begicks. LÄS MER

 2. 17. Det svenska abortmotståndet : en analys av den samtida abortkritiska diskursen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Roos; [2017]
  Nyckelord :discourse; discourse theory; discourse analysis; Foucault; social work; abortion; anti-abortion; Sweden; diskurs; diskursteori; diskursanalys; Foucault; socialt arbete; abort; abortmotstånd; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i Sverige genom att undersöka samtida och svensk abortkritisk diskurs, samt hur diskursen framställer abort som fenomen. Empirin har bestått utav texter från två abortkritiska organisationer: ”Ja till livet” och ”Människorätt för ofödda”. LÄS MER

 3. 18. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER

 4. 19. Påföljden för mord - standardfall och normalstraff

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Olafsson; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffvärdet intar en central position inom det svenska straffsystemet. Det abstrakta värdet, eller straffskalan, ger en utgångspunkt för beräkningen av straffvärde. LÄS MER

 5. 20. Satsujin - En jämförelse mellan det japanska och det svenska straffrättssystemet vid mordfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; mord; criminal law; comparative law; homicide; Japan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does any other country have such high conviction rate. How is this possible? The following paper deals with the investigation, the procedural phase and the execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the corresponding Swedish procedure. LÄS MER