Sökning: "Svenska mord"

Visar resultat 21 - 25 av 43 uppsatser innehållade orden Svenska mord.

 1. 21. Kvinnan före konsten : En studie av sju texter om Karin Boye

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jens Håkansson; [2014]
  Nyckelord :biografi; författarorienterad läsning; biografisk tradition; kvinnliga författare; feministisk litteraturforskning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks sju texter om den svenska författarinnan Karin Boye (1900–1941), publicerade mellan åren 1989 och 2013. Utifrån feministisk litteratur- och bio­grafi­forsk­ning av Gunilla Domellöf och Lisbeth Larsson diskuteras att och hur perso­nen Boye och biografiska läsningar av hennes skönlitterära produk­tion fort­farande int­resserar. LÄS MER

 2. 22. Tudelad proportionalitet vid mord - Kritik av en föreslagen straffskärpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Proportionalitet; Mord; Livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I skrivelsen Skärpt straff för mord presenterar Justitiedepartementet ett lagförslag som syftar till att förändra tillämpningen av påföljderna för mord. Förslaget innebär att samtliga fall av mord där försvårande omständigheter föreligger ska straffas med livstids fängelse. LÄS MER

 3. 23. Livstidsstraffet i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Celine Mois; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Livstids fängelse; mord; straff; komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den centrala frågan i denna framställning är huruvida det finns ett behov av förändring vad gäller livstidsstraffet i Sverige, och om frågan besvaras jakande, vad förändringen i så fall skulle bestå av. För att kunna besvara frågeställningen på ett tillfredställande sätt jämförs det svenska livstidsstraffet med de engelska och norska påföljdssystemen. LÄS MER

 4. 24. Medverkansansvar vid hedersmord : En komparativ studie mellan Sverige och Danmarks straffrättsliga ansvar vid mord med hedersmotiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Carlén; [2014]
  Nyckelord :Hedersmord; medverkan; ansvar; Danmark; hedersmotiv;

  Sammanfattning : Att medvetet beröva en annan människa livet benämns som mord enligt 3:1 brottsbalken (BrB). Den som kan hållas ansvarig för mord är gärningsman och andra som medverkat. Vid så kallat hedersmord kan det vara svårt att identifiera vem som har vilken roll och kan hållas ansvarig för gärningen. LÄS MER

 5. 25. Heder och hedersrelaterat våld - vågar de svenska domstolarna behandla det komplexa begreppet heder?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sepehr Namazi Moghaddam; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt criminal law Heder Hedersrelaterat våld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den globala hedersproblematiken leder till att tusentals människor förlorar sina liv varje år. Det finns en hederskultur och denna kultur har en kod. Koden stadgar bland annat att hedern måste återupprättas om familjen vanhedras. Återupprättelse av heder kan ske genom att ”den felande” dödas. LÄS MER