Sökning: "Svenska och albanska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Svenska och albanska.

 1. 1. Integrationen av albansktalande och arabisktalande invandrare på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Njomza Polisi; Yona Finjan; [2021]
  Nyckelord :socialt kapital; invandrare; sociala nätverk; arbetsmarknad; kontakter; integration; första jobbet; albaner; araber; studie och - yrkesvägledare; milnet;

  Sammanfattning :   Sverige är ett mångkulturellt land där det finns människor från olika delar av världen. Migrationen till Sverige har funnits sedan 60-talet och migranterna som har migrerat till Sverige har försökt att anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden för att kunna skapa ett bättre liv. LÄS MER

 2. 2. "Den andre" som etnocentriskt spektakel -En kritisk diskursanalys av Sportbladets nyhetsrapportering i samband med fotbolls-VM 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rina Isufi; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; the other; sportbladet; ethnocentric; media logic;

  Sammanfattning : Att fotbollsspelare representerar en nation när det spelas världsmästerskap är givet. Dagens landslag i fotboll ser numera inte ut som de gjorde för 100 år sedan. Migration har förflyttat människor kors och tvärs över landsgränser. LÄS MER

 3. 3. Supervalåret i Europa 2017 : En kvalitativ undersökning om rapporteringen kring europeiska val i svensk morgon- och kvällspress.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellinor Molin; Sandra Petersson; [2017]
  Nyckelord :supervalåret 2017; gestaltning; nyhetsvärdering; medierapportering; grindvaktare; närhetsprincipen.;

  Sammanfattning : År 2017 har benämnts som ett supervalår i Europa där många europeiska länder har gått till val. Den här uppsatsen handlar om hur utvalda europeiska val har gestaltats och hur nyhetsvärderingsprocessen har gått till på redaktionerna i svenska morgon- och kvällstidningar i samband med supervalåret. LÄS MER

 4. 4. ”Men i mitt hemland blir jag kallad för svensk … Sån ironi …” - en kvalitativ studie om hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Suzana Fazlija; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: Identitet; tillhörighet; kultur; kosovoalbaner; svenskt; etnicitet; hybriditet; identitetsskapande; bikulturalism. Keywords: Identity; belonging; culture; Kosovo Albanians; Swedish; ethnicity; hybrid identity; Identity formation; biculturalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom identitetsforskning finns det olika definitioner av identitet. För att få en djupare förståelse för begreppet identitet, har jag valt att undersöka hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet i ett svenskt samhälle. De empiriska uppgifterna samlades in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ann Falkboo; [2011]
  Nyckelord :andraspråk; förstaspråk; kodväxling; läs- och skrivinlärning på förstaspråket; majoritetsspråk; språksociologi; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur albanska barn och deras föräldrar ser på att barnen har fått sin läs- och skrivinlärning på sitt förstaspråk, albanska. Mitt syfte har varit att ta reda på vilka attityder som har formats genom att ha deltagit i projektet att lära sig läsa och skriva på albanska och sedan successivt slussas in i undervisning på andraspråket, svenska. LÄS MER