Sökning: "Svenska politiska partier"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Svenska politiska partier.

 1. 1. Political Parties on the Move: Computational Scaling Method Applied to Swedish Parliamentary Debates

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Oscar Källström Ståhlgren; [2022]
  Nyckelord :Estimation methods; political space; parliamentary speeches; political speech; text analysis; Swedish politics; algorithm; models; word frequency analysis; time series; left-right; Wordfish;

  Sammanfattning : Over the years, a variety of methods have been used in order toestimate policy positions for political parties in national parliaments. This papersets out to apply a novel computational method called Wordfish and apply it to aheavily under-researched form of political text, parliamentary speeches. LÄS MER

 2. 2. NARRATIVET OM EU I DEN SVENSKA PARTIPOLITIKEN - Hur svenska politiska partier uttrycker sig om EU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Oram; [2021-04-15]
  Nyckelord :EU; partier; euroskepticism; eurofilism; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Vänsterpartiet; narrativ; berättelse; aktör; ondska och godhet; protagonist och antagonist;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to research how Swedish political parties (the Liberals, the Left Party and the Sweden Democrats) express themselves towards the European Union between the years 2014-2019 through a narrative perspective. Did these political parties express Eurosceptic or Europhilic sympathies are what these political parties deem as good and evil through an EU perspective and how the EU's role changed during this period. LÄS MER

 3. 3. Organisationsstruktur och valframgång hos lokala partier. En jämförande intervjustudie av fem svenska kommunpartier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; Adam Karlsson; [2021]
  Nyckelord :politiska partier; kommuner; lokala partier; interndemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet lokala partier i svenska kommuner har ökat under flera decennier, något som tidigare forskning presenterat flera förklaringar till. Denna studie fokuserar på lokala partiers organisationsstruktur och undersöker genom intervjuer med centrala partiföreträdare hur denna organisationsstruktur kan skilja sig åt mellan lokala partier som har lyckats respektive misslyckats med att upprätthålla ett högt väljarstöd över flera mandatperioder. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs migration och utlänningar diskursivt i statliga utredningar? Ur följderna av ”flyktingkrisen 2015”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Edstam; [2021]
  Nyckelord :diskurs; diskursteori; kritisk diskursanalys; makt; migration; utlänningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, en händelse som i folkmun kommit att kallas ”flyktingkrisen 2015”. Det inträffade under en tid när högerpolitiskt orienterade partier växte sig allt starkare i Sverige och fortsätter att göra så än idag. LÄS MER

 5. 5. Är äldreomsorgen möjlig att påverka vid valurnan? : En studie om den politiska majoritetens effekt på kostnaden för och kvaliteten inom äldreomsorgen i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Måns Helldin; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; Political majority; Political economy; Proportional election systems; Regression discontinuity RD design; Äldreomsorg; Politisk majoritet; Politisk ekonomi; Proportionella valsystem; Regression discontinuity RD design;

  Sammanfattning : Ett sedan länge betraktat problem inom politisk ekonomi är om, och i så fall i vilken utsträckning, politiska partier påverkar ekonomiska policyutfall. Syftet med studien är att undersöka om det rådande politiska majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige har en effekt på kostnaderna för och kvaliteten inom en verksamhet som kommit att hamna allt högre på den politiska dagordningen under coronapandemin – äldreomsorgen. LÄS MER