Sökning: "Svenska proteingrödor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Svenska proteingrödor.

 1. 1. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Wahlström; Sofia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :nya grödor; svenskodlat; saponiner; växtföljd; nordiskt klimat;

  Sammanfattning : Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas. LÄS MER

 2. 2. Hur ökar vi användningen av svenskodlad trindsäd som proteinfoder?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Olofsson; Mårten Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svenska proteingrödor; åkerböna; lupin; foderärt;

  Sammanfattning : Protein är en livsavgörande komponent i ett fodermedel för animalieproduktion. I Sverige idag är de proteinmedel som används i inblandningen av foder i huvudsak rapskaka (17 % av den totala inblandningen i sålda fodermedel) och soja (10 % av totalen). Trindsäd,förutom soja, står endast för 2 % av ingredienserna av färdigfoder. LÄS MER

 3. 3. 100 % svenskt foder till mjölkkor

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Holmström; [2004]
  Nyckelord :ekologiskt foder; mjölkkor; KRAV;

  Sammanfattning : As for today, a large quantity of protein feeds is imported from other countries to be used in the Swedish dairy production. The main import is soya from Brazil. The soya-production in Brazil results in negative consequences for the natural environment in the area, and the long transport of the feeds requires a lot of energy. LÄS MER