Sökning: "Svenska revisionsmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Svenska revisionsmarknaden.

 1. 1. Revisionsmedarbetarens moraliska orientering : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar revisionsmedarbetarens moral

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Lindstedt; Jennifer Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Moralorientering; EPQ; revisionsmedarbetare; revisor; idealism; relativism;

  Sammanfattning : Revisionsmedarbetares moralorientering är ett aktuellt ämne för den moderna revisionsprofessionen. Detta uttalande baserar sig på att revisionsarbetets natur samt att den ökade intensiteten på revisionsmarknaden ibland tvingar revisionsmedarbetaren att avgöra mellan vad som är rätt för professionen och vad som är rätt för byrån och klienten. LÄS MER

 2. 2. Sverige antar EU:s maximala gränsvärden: Vad händer med revisionen? : En kvantitativ studie om svenska små och medelstora företags efterfrågan på revision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Lilja; Daniel Berglund; [2014]
  Nyckelord :efterfrågan; revision; EU; gränsvärden;

  Sammanfattning : Revisionsplikten för de allra minsta företagen i Sverige avskaffades 2010. De gränsvärden för omsättning, balansomslutning och antal anställda som valdes för frivillig revision är emellertid mycket lägre än de maximala som tillåts av EU:s direktiv. LÄS MER

 3. 3. Marknadens påverkan på revisionsarvoden och revisorers oberoende : En undersökning av den svenska revisionsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Björk Runsvik; Jon Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :Low-balling; svenska revisionsmarknaden; oberoende; revisorsval; firmabyte;

  Sammanfattning : I denna studie genomförs en undersökning av revisionsarvoden och konsultarvoden hos företag på Stockholmsbörsen. Undersökningens syfte är att undersöka om fenomenet low-balling förekommer på den svenska revisionsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Revisionsplikten - Byråernas förändrade utbud av tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Viktoria Alstermark; Karin Kopparmalms; [2012]
  Nyckelord :Audit liability; auditing; auditor; economics; finance; small business; threats and possibilities; Revisionsplikt; revision; revisorn; revisionsbyrå; ekonomi; småföretag; hot och möjligheter;

  Sammanfattning : Syfte: I november år 2010 avskaffas revisionsplikten i Sverige för mindre företag. Med den utgångspunkten grundar sig studien i att studera och identifiera de nya förutsättningarna på revisionsmarknaden efter att revisionsplikten avskaffats. Metod: Uppsatsen är inriktad i ett kvalitativt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Förekommer low-balling på svenskarevisionsmarknaden? : En studie av revisionsbyråbyten under år 2002-2009 i bolagnoterade på Stockholm NASDAQ OMX.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Tungel; Gustav Jonasson; [2012]
  Nyckelord :Low-balling; Svenska revisionsmarknaden; Stockholm Nasdaq OMX; Oberoende;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida revisionsbyråer vid revisionsbyråbyten initialt offererarrevisionsarvoden som understiger deras kostnader för att sedan höja revisionsarvodetefterföljande år, så kallad low-balling. I denna studie undersöks om low-balling förekommervid revisionsbyråbyten under år 2002-2009 i bolag noterade på Stockholm Nasdaq OMX. LÄS MER