Sökning: "Svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 41930 uppsatser innehållade ordet Svenska.

 1. 1. FISK DIREKT FRÅN BÅTEN: En socialantropologisk studie om konsumtionen av färsk fisk och skaldjur på svenska västkusten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sandra Celin; [2023-09-27]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; konsumtionsval; identitet; hållbart konsumerande; kulturarv;

  Sammanfattning : Hur vi väljer att konsumera säger något om oss människor, och konsumtion är en del av vår personliga identitet. Samtidigt är de konsumtionsval som vi gör påverkade av omgivningen, såsom påtryckningar av familj och samhället vi lever i. LÄS MER

 2. 2. NÄR ETT HUSDJUR DÖR; En antropologisk studie om människors relation till husdjur och sorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Martina Eder; [2023-09-27]
  Nyckelord :Socialantropologi; human animal relations; sorg; husdjur; statusposition; övergångsrit;

  Sammanfattning : Att sörja ett husdjur är en unik och komplex upplevelse som involverar en djup känslomässig reaktion på förlusten av en betydelsefull följeslagare. Denna kandidatuppsats utgår från antropologisk teoribildning och utforskar upplevelser av att förlora ett husdjur1. LÄS MER

 3. 3. Kritiska ord- en interventionsstudie i kritiskt textarbete med grammatik som resurs

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hedvig Dillner; [2023-09-27]
  Nyckelord :kritiskt textarbete; critical literacy; grammatik; didaktik;

  Sammanfattning : Flera forskare diskuterar risken med att skolans kunskapsuppdrag kan överskugga skolans demokratiuppdrag. Gymnasieskolan, enligt Lgy11, ska utveckla elevers kritiska förhållningssätt. Elever ska kunna granska och ta ställning till information som de möter i samhället. LÄS MER

 4. 4. ÖAR, BROAR OCH GRÄNSGÅNGARE; Barriärer mot ekologiskt hållbarhetsarbete i Göteborgs miljöförvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Filip Klang; [2023-09-27]
  Nyckelord :Hållbarhetsbarriärer; tjänstepersoner; myndighetsutövning; Agenda 2030; Göteborg;

  Sammanfattning : Att ställa om samhället till att bli mer hållbart i förenlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen har länge varit en tuff nöt att knäcka. Göteborgs stad har sedan 2021 arbetat med att implementera ett nytt miljö- och klimatprogram till följd av det mindre lyckade miljöprogrammet som löpte mellan 2012–2020. LÄS MER

 5. 5. ATT TA SEDEN DIT MAN KOMMER En kvantitativ studie om invandrares politiska återsocialisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jimmy Esmyr; [2023-09-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Invandrare i Sverige har ett märkbart lägre valdeltagande än inrikes födda svenskar. Det är viktigt för invandrarna själva och för den svenska demokratin att de i den mån det är möjlig deltar. Den här studien syftar till att undersöka olika invandringsaspekters samband med olika former av politiskt deltagande. LÄS MER