Sökning: "Svenson Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Svenson Svensson.

  1. 1. Hur många kärnor har ett rönnbär?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Pernille Pernhult; Lena Svensson; [2012]
    Nyckelord :förskola; matematik; förhållningssätt; språk;

    Sammanfattning : Sammanfattning Pernhult, Pernille & Svenson, Lena (2012). Hur många kärnor har ett rönnbär? En studie om hur lärare arbetar med matematik i förskolan. Malmö: Lärande och samhälle: Malmö Högskola. Vi har under vår utbildning befäst vårt tidigare intresse för arbete med matematik i förskolan/förskoleklass. LÄS MER