Sökning: "Svensson Daniel"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Svensson Daniel.

 1. 1. Lugn i bur, best i natur : en diskursanalys av svensk nyhetsrapportering om djur i djurparker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Daniel Svensson; Linnéa Nystrand; [2024]
  Nyckelord :journalism; animals; zoo; discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide a deeper understanding of how animals in zoos were constructed through Swedish news journalism in 2022. To answer the research question, the study uses concepts such as social constructionism and foucaultian discourse analysis and qualitative method in the form of discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. Att Visualisera Ljud

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Petter Svensson; Fabian Blom; Markus Handstedt; David Hillerström; Daniel Nyström; Adrian Rosén; Ludvig Ståhlberg; Zackarias Wadströmer; Rasmus Wallin; Max Wilén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar utvecklingsarbetet och resultatet från utvecklingen av en web- bapplikation för undersökning av ljudanalyser. Arbetet beställdes av Nationellt Forensiskt Centrum, en avdelning inom Polismyndigheten. LÄS MER

 3. 3. Automationspotential för slutbearbetning : Automatisering av manuella arbetsmoment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Svensson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att analysera flödet i slutbearbetningen av avgränsad motorkomponent, med målet att hitta områden där tiden för manuellt arbete potentiellt kan reduceras med hjälp av automatiseringsutrustning. Projektet följer uppsatta delmål där analys av arbetsmoment presenteras, och tre områden som utför manuellt arbete väljs ut. LÄS MER

 4. 4. Den krympande kommunen i det samtida tillväxtparadigmet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Daniel Dahlström; Jakob Svensson; [2023]
  Nyckelord :urban shrinkage; depopulation; growth; degrowth; urban and regional planning; krympande kommuner; befolkningsminskning; tillväxt; degrowth; samhällsplanering;

  Sammanfattning : This study deals with municipal planning in municipalities that has a declining population, often referred to as shrinking municipalities. Data collection was done by interviews with civil servants tasked with planning in municipalities. The interview’s purpose was to gather knowledge on the experience of working within a shrinking municipality. LÄS MER

 5. 5. Värt att vara värd? : En kvantitativ studie om Mega-sport events påverkan på destinationsbild och reseintention hos svenska sportintresserade personer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Svensson; Olle Spetz; [2022]
  Nyckelord :Mega-sport event; nation branding; destination image; push and pull factors; Mega-sport event; nation branding; destinationsbild; push och pullfaktorer;

  Sammanfattning : This study aims to create a greater understanding of how mega-sports events can be used as a means of nation branding to influence the destination image and travel intention of the host nation. In this thesis, the authors, through a deductive approach and a quantitative research strategy, conducted a survey of Swedish people interested in sports. LÄS MER