Sökning: "Svensson Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Svensson Hanna.

 1. 1. Störst kommer först? - Employer branding i mindre, nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Svensson; Sandra Andersson; [2019-09-02]
  Nyckelord :Employer branding; HR; konkurrens; nya företag; småföretag;

  Sammanfattning : In recent years, employer branding has become a popular and very used strategy for all typesof organizations and companies. Since the difference between big corporations and small,newly started companies, can be quite big it is important to take this under consideration whencreating the employer branding strategy. LÄS MER

 2. 2. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER

 3. 3. TJÄNSTEPERSONERS MAKT I KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR -En studie om likheter och skillnader av tjänstepersoners makt i en större och en mindre svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Adolphson; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Democracy; municipality; public servants; power; Swedish public administration;

  Sammanfattning : There is a democratic ideal that politicians are the decision- and policymakers while the public servants should serve as their policy executers. However, this ideal could be questioned as the public servants also have the capacity to make decisions that concerns the citizens. LÄS MER

 4. 4. Incorporating digital gaming and applications in the classroom and its effects on motivation and learning among EFL learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sommer Alexandra; Svensson Hanna; Alexandra Sommer; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :motivation; digital gaming; intrinsic motivation; L2 learning;

  Sammanfattning : This research synthesis investigates the complex theme of how motivation is affected by the use of digital games and applications while learning a second language. A solid overview of the leading motivation theories in second language learning is presented. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill ju ha folk kvar" : En kvalitativ studie om upplevelser av arbetet med strategier för bibehållande av medarbetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Svensson; Sabina Packalén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER