Sökning: "Svensson Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Svensson Hanna.

 1. 1. The usage of CLIL in the classroom and its influence on L2 learners’ motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexandra Sommer; Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :CLIL; motivation; L2 motivation; scaffolding; self-determination theory SDT ; Process Motivation Model; L2 motivational self-system L2MSS ;

  Sammanfattning : In Swedish schools the education should stimulate students’ creativity, curiosity and self-confidence, as well as provide security and generate the will and desire to learn. Therefore, the aim of this case study is to investigate the area of motivation and how motivation is affected by the usage of Content and Language Integrated Learning (CLIL). LÄS MER

 2. 2. Störst kommer först? - Employer branding i mindre, nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Svensson; Sandra Andersson; [2019-09-02]
  Nyckelord :Employer branding; HR; konkurrens; nya företag; småföretag;

  Sammanfattning : In recent years, employer branding has become a popular and very used strategy for all typesof organizations and companies. Since the difference between big corporations and small,newly started companies, can be quite big it is important to take this under consideration whencreating the employer branding strategy. LÄS MER

 3. 3. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER

 4. 4. Lästräningsmetoders inverkan på ordavkodning och läshastighet i helklass. : En studie i årskurs fyra.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Ivarsson Friman; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Helklass; Intensivträning; Intervention; Läshastighet; Läslistor; Läsning; Årskurs fyra; Ordavkodning; RTI; Tyst läsning; Upprepad läsning;

  Sammanfattning : Skolans fokus på läsinlärning behöver inte avta när eleverna slutar lågstadiet. Elever på mellanstadiet kan vara i behov av fortsatt lästräning då kraven på läsning ökar och en god läsförmåga behövs för att läsa för att lära. LÄS MER

 5. 5. TJÄNSTEPERSONERS MAKT I KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR -En studie om likheter och skillnader av tjänstepersoners makt i en större och en mindre svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Adolphson; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Democracy; municipality; public servants; power; Swedish public administration;

  Sammanfattning : There is a democratic ideal that politicians are the decision- and policymakers while the public servants should serve as their policy executers. However, this ideal could be questioned as the public servants also have the capacity to make decisions that concerns the citizens. LÄS MER