Sökning: "Sverige AB Ncc Construction"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Sverige AB Ncc Construction.

 1. 1. Ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Lehtinen; [2020]
  Nyckelord :ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; Globala målen; Skanska; Peab; NCC;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet är baserat på fallstudier av byggföretag som verkar i Sverige, Europa och USA. Fokuset i fallstudierna var att undersöka hur tre byggföretag applicerar och översätter de globala målen i sin verksamhet och hur det fungerar i det praktiska arbetet. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan geologiska och bergmekaniska egenskaper i bergmaterial som bärlager till riksväg 51 : Riksväg 51 sträckan Svennevad - Kvarntorpskorset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Philip Landeman; [2018]
  Nyckelord :geology; baselayer; layer; minerals; sweden; örebro; filipstad; daglösen; micro-deval; Rob Hellingwerf; Philip Landeman; metamorfos; facies; roadcut; baselayer; Berg; bergsskolan; ltu; svennevad; kvarntorp; kvarntorpskorset; geologi; mineralogi; bärlager; lager; örebro; pålsboda; sverige; rikväg 51; väg 51; 51; sprickzon; deformationszon; kvalitet; trafikverket; bergskärning; vägskärning; kulkvarn; kulkvarnsvärde; värde; microdeval; micro-deval; mikro-deval; kulkvarnstest; kulkvarnstester; lager; obundna lager; obundna; obundet lager; obundet; lösa lager; nötningsmotstånd; petrografi; petrografisk analys; mineral; berggrund; bergart; bergartstyp; bergsmassiv; bergskärning; vägskärning; bergartsprover; bergprover; borrkärnor; mineralogisk sammansättning; gnejs; granit; kvarts; kalifältspat; plagioklas; biotit; glimmer; muskotvit; granat; epidot; kvartsgång; kvartsgångar; metamorf; metamorfos; breccia; amfibolit; facies; trafikverkets föreskrifter; svensk standard; 3dpdf; 3d-pdf; drönare; undersökningar; provtagning; 2017; 2018; 2019; 2020; jan jansson; philip landeman; bergsskolans laboratorium; rob hellingwerf; loxia group; ncc group; loxia; bergsskolan; bergsskolan i filipstad; filipstad; daglösen;

  Sammanfattning : This thesis was created to ensure the quality of the rock which would be crushed to base layer construction material, in a road cut at Swedish highway 51, and to find a possible link between the rock's abrasion resistance and its mineralogy. Rock samples were collected, and among other things, several ball mill tests were carried out. LÄS MER

 3. 3. Säker arbetsmiljö med visuell planering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikael Johansson; John Hedberg; [2017]
  Nyckelord :Lean; visuell planering; 5s; arbetsmiljö; arbetsmiljöverket; säkerhetskultur; SAM;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö är något som står högt på agendan i byggbranschen idag. Produktionen ökar dessutom stadigt och sysselsättningen ökar inom branschen. Trots en hög prioritering av arbetsmiljöarbetet sker det för många byggarbetsplatsolyckor idag. LÄS MER

 4. 4. Stölder och inbrott på byggarbetsplatser : En studie om risker och konsekvenser inom NCC:s produktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amir Dzafic; [2017]
  Nyckelord :building; theft; burglary; risks; consequences; bygg; stöld; inbrott; risker; konsekvenser;

  Sammanfattning : Stölder och inbrott på svenska byggarbetsplatser är idag ett vanligt problem som uppstår under produktionen. Brotten som uppstår är inte begränsade till något område utan sker i hela landet, men områdena kring storstäderna och större riks- och europavägar är de som drabbas mest. LÄS MER

 5. 5. Renovering av Gamla Årstabron med injekteringsbetong

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Jens Stolt; [2015]
  Nyckelord :concrete; pre-placed aggregate concrete; vault; shrinkage; renovation; cement-based grout; betong; injekteringsbetong; betongvalv; krympning; renovering; cementbruk;

  Sammanfattning : Gamla Årstabron i Stockholm uppvisade efter 80 år i drift omfattande skador på de bärande betongkonstruktionerna enligt en utredning som genomfördes 2006 av dåvarande Carl Bro AB på uppdrag av dåvarande Banverket Region Öst. Det konstaterades att omfattande reparationer och förstärkningar av brons betongvalv var nödvändiga för framtida rationell drift av bron. LÄS MER