Sökning: "Sverige historia under 1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Sverige historia under 1800-talet.

 1. 1. Ekens historia och förekomst i Elleholm socken, Blekinge : en kvantitativ jämförelse över tid utifrån ekinventeringsprotokoll från åren 1819, 1830–31 samt nyinventering 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Patrik Malm; Liridon Balaj; [2020]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; ek; ekinventering; skogshistoria;

  Sammanfattning : I århundraden har eken varit betydelsefull i Sverige. Kronans syfte var att kontrollera och lagstifta eken för tillgången på skeppsvirke. Det hårda lagstiftandet och kontrollerna bidrog till att avverkning av eken förbjöds på krono- och skattejord. På 1800-talet upplöstes dispositionsrätten vilket ledde till att ekbestånden minskade. LÄS MER

 2. 2. Bland borgerskapets salonger och kaffekoppar : Kaffekonsumtion och socialt umgänge bland grosshandlare i Gävle 1820-1899

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Emilia Moberg; [2020]
  Nyckelord :Grosshandlare; kaffekonsumtion; 1800-talet; borgerskapet; Gävle stad;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka kaffekonsumtionens sociala, materiella och rumsliga dimensioner hos grosshandlarna i Gävle stad och hur det förändrades under 1800-talets lopp. De resultat som undersökningen gav var att grosshandlarna i Gävle följde samma trender och riktlinjer som andra grosshandlare i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Böndernas märken. Bruket av bomärken i blekingska Väby 1677–1837

  L2-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Asger Wienberg; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Blekinge; bomärken; initialer; allmoge; bönder; skiften; gård; läskunnighet; släkt; identitet; kultur; 1600-talet; 1700-talet; 1800-talet; tidigmodern tid; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar bruket av bomärken i byn Väby i Blekinge från sent 1600-tal till tidigt 1800-tal. Relativt få källor erbjuder direkta inblickar i den svenska allmogens kultur och identitet under äldre tider och stora delar av det bevarade källmaterialet är författade av ämbetsmän tillhörande överheten. LÄS MER

 4. 4. Korslimmat trä som ytskikt med avseende på brand i Sverige och Norge : Skillnader i utformning av brandskydd i byggnader med korslimmat trä i Sverige och Norge

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Oskar Johansson; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Korslimmat brand träkonstruktion massivträ;

  Sammanfattning : Sverige har likt Norge en lång historia med byggnader av träkonstruktioner. Efter de många stadsbränderna på 1800-talet i de båda länderna förbjöds träbyggnader med över två våningar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors rätt till högre statstjänster - Diskussionen om behörighetsfrågan i Sverige 1919–1923

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelia Möller Andréewitch; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ett nedslag i den del av kvinnorörelsens historia som behandlar kvinnors rätt till högre statstjänster. Kvinnor hade varit aktiva på den statliga arbetsmarknaden sedan mitten av 1800-talet och sedan år 1870 haft tillgång till universitetsstudier. LÄS MER