Sökning: "Sverigedemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade ordet Sverigedemokraterna.

 1. 1. NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Lindgren-Jansson; [2021-01-27]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; New Public Management; relative deprivation; welfare chauvinism; ojämlikhet; missnöjeskänslor;

  Sammanfattning : Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. LÄS MER

 2. 2. Högerpopulismen i brukssamhället : En studie av den moderna politiska utvecklingen i Bergslagens kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lundberg; [2021]
  Nyckelord :brukssamhälle; bruksanda; högerpopulism; Bergslagen; socialt kapital; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Högerpopulismens framväxt står i centrum för otaliga statsvetenskapliga analyser där många möjliga orsakssamband bakom utvecklingen har föreslagits. I denna uppsats tar jag fasta på ett fåtal av dessa, och försöker även att föra fram nya förklaringsmodeller. LÄS MER

 3. 3. SVT - "Vänsterliberal smörja"? : En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i SVT:s nyhetsrapportering under regeringsbildningen 2018-2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sebastian Alderblad; [2021]
  Nyckelord :Partiskhet; Gestaltning; Vinkling; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; SVT; Regeringsbildning; Public Service;

  Sammanfattning : The  aim  of  this  study  sought  to  explore  bias  during  the  period  of  the Swedish government  formation of  2018–2019. By  using  a method of  quantitative content analysis the  thesis examines the  frequency  of  favorable and unfavorable  news published by  Swedish  public service  as well  as  measuring  how  the general newscycle were  percieved  in terms of  the  theoretical  framework known as ”framing”. LÄS MER

 4. 4. Att utesluta eller inte utesluta : En komparativ analys av Sverigedemokraternas framgång och Dansk Folkepartis motgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matti Welin; [2021]
  Nyckelord :Populism; Sweden Democrats; Danish Peoples Party; Political communication; Political Strategies; Populism; Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Politisk kommunikation; Politiska strategier;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze why the Sweden Democrats (SD) continued to grow in the 2018 election, while the Danish Peoples Party (DF) lost over half of their support in the election in 2019. By using a structured, focused comparative method, the essay analyses the similar political systems of Denmark and Sweden, focusing on the traditional established parties’ different strategies to gain back the voters lost to populists. LÄS MER

 5. 5. Kartellisering inom svenska riksdagspartier? : En teoriprövande analys av Katz & Mairs kartellpartiteori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bergström; [2021]
  Nyckelord :Svenska; Kartellpartiteorin; Kartellisering; Moderaterna; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Sverigedemokraterna; Politisering; Avpolitisering; Kartellpartier; Ideologi; Utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER