Sökning: "Sverigedemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade ordet Sverigedemokraterna.

 1. 1. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

  Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraternas idébildning utifrån frihet, jämlikhet och gemenskap : En kvalitativ idéanalys av Sverigedemokraternas valmanifest för 2022

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Fredrik Thomasson; Ebba Öhrlund; [2022]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Socialkonservatism; Socialdemokrati; frihet; jämlikhet; gemenskap; kvalitativ idéanalys;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats describe themselves as a social conservative party with a nationalistic view, others consider the Swedish democrats as a populistic party. Research on the Sweden Democrats describes the party as a nationalistic, populistic, and conservative party, but very little research has been conducted on the party’s ideological connection to the social democratic ideology or the social conservative ideology. LÄS MER

 3. 3. When the Anti-Establishment Becomes the Establishment: The Relationship Between Public Administrations, and Municipal Governments Led by the Sweden Democrats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :populism; public administration; Sverigedemokraterna; unelected officials; municipal government.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats is the prominent populist right-wing and anti-establishment party in Swedish politics. Since the election of 2018, the party have held the chair of the executive committee in five municipalities. The thesis’ purpose is to examine the relationship between these municipal governments and the respective public administrations. LÄS MER

 4. 4. Politiska representanters förhållningssätt till partiets gemensamma ståndpunkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Elisabeth Schor Radeborn; [2022]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Representation; Svensk politik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The studies on political parties in the political sphere have for a long time been at the center of understanding why political parties act the way they do and how this affects their chances in upcoming elections. Instead, this paper aims to examine how representatives from the Social Democrats, Swedish Democrats and Liberals relate to the parties common positions regarding the European Union in the election manifesto for the 2019 European Parliament elections. LÄS MER

 5. 5. “Språket är nyckeln!” : Språkideologier och problemrepresentationer i Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas diskurser om språk kopplat till integration och invandring

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Språk; integration; invandring; språkpolitik; invandringspolitik; integrationspolitik; språkideologi; språkdebatt; språkkrav; kritisk diskursanalys; WPR; transitivitet; grammatiska metaforer.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilka diskurser om språk kopplat till integration och invandring som framträder på Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas webbplatser under insamlingsperioden 2018 och 2019. Studiens syfte är att analysera vilka problemrepresentationer och språkideologiska föreställningar som genomsyrar partiernas diskurser. LÄS MER