Sökning: "Sveriges Demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Sveriges Demokrati.

 1. 1. Varför har inte e-röstning implementerats i Sverige? : En jämförande studie om e-röstning i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nathalie Olsson; Rehnberg Alva; [2021]
  Nyckelord :Elektronisk röstning; Estland; Röstningssystem; E-röstningskrav;

  Sammanfattning : Hade en fungerande demokrati som Sverige gynnats av att byta röstningssystem och använda sig av elektronisk röstning? År 2013 diskuterades det på en nationell politisk nivå om e- röstning var något som skulle införas i Sverige, men sen utredningen släpptes har inget nytt hänt inom området. Denna studie undersöker varför ett digitaliserat land som Sverige inte har infört e-röstning. LÄS MER

 2. 2. Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande under covid-19 : En kvalitativ litteraturstudie om i vilken mån Sveriges covid-19-strategi under våren och sommaren 2020 tagit hänsyn till olika hälsoaspekter

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Sara Pettersson Bergman; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; rätten till hälsa; hälsoaspekter; Sverige; covid-19-strategi;

  Sammanfattning : In March 2020 WHO classified the coronavirus Covid-19 as a pandemic. Sweden took a different approach than most countries and let most parts of society stay open. This has gotten much criticism around the world. LÄS MER

 3. 3. The Lipset Hypothesis

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Anderek; Victor Larsson; [2021]
  Nyckelord :Tunisien; Sverige; Demokratisering; Demokrati; Seymour Martin Lipset; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Lipset Hypothesis är Seymour Martin Lipsets teori om demokratiseringar, grundad i demokratins korrelation med de fyra variablerna industrialisering, urbanisering, utbildning, och välstånd. Denna undersökning vill pröva teorin mot de två fallen Sverige och Tunisien, vilka genomgick demokratiseringar med 100 år dem emellan. LÄS MER

 4. 4. Lokal dagspress- fortfarande lokal?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joakim Johansson; [2020]
  Nyckelord :lokala nyheter; lokal prägel; demokrati; mångfald; ägarkoncentration; Stampen media;

  Sammanfattning : Det finns farhågor att den ökade ägarkoncentrationen i mediebranschen gällande lokaladagstidningar riskerar att påverka innehållet för dess läsare. Allt mer material hämtas från externaaktörer, såsom nyhetsbyråer och kommunikationsavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Terrorismens hot mot Sverige: En diskursiv språkanalytisk studie av förändringar i säkerhetspolisens hotbildsframställningar efter terrorattacken på Drottninggatan 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Hillbertz; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolisen; Hotbildsframställningar; Säkerhetiseringsteorin; Diskursanalys; Våldsbejakande islamistisk extremism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på Säkerhetspolisens hotbildsframställningar av den våldsfrämjande islamistiska extremismen och studien syftar till att undersöka hur hotbildsframställningarna förändrats efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Studien är en abduktiv och teorikonsumerande fallstudie som använder sig av en kombination av säkerhetiseringsteorin och gestaltningsteorin för att förstå hotbildsframställningarnas förändringar. LÄS MER