Sökning: "Sveriges Forsgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sveriges Forsgren.

 1. 1. Konkurrensens påverkan på betygsinflation : En studie av Sveriges grundskolor på kommunnivå mellan 2005-2012

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Patrik Forsgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Närproducerat - ett begrepp i den redan komplexa grytan : En kvalitativ studie om åtta kommuners uppfattning gällande definition av begreppet närproducerat

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lisa Eriksson; Mikaela Forsgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns ett ökat allmänt intresse för närproducerat, både hos konsumenter och hos kommuner. Någon rikstäckande definition på begreppet finns däremot inte. Istället förknippas närproducerat ofta med andra närliggande begrepp såsom lokalproducerat, regionalt och småskalig odling. LÄS MER