Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Att ställa miljökrav inom upphandling, en utmaning? : En fallstudie av fem svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Emma Forsgren; Sofia Pethman; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; environmental requirements; procurement process; sustaina-ble procurement; municipality; Offentlig upphandling; miljökrav; upphandlingsprocess; hållbar upphandling; kommun;

  Sammanfattning : I Sverige upphandlar den offentliga sektorn produkter och tjänster för ungefär 680 miljarder kronor varje år. År 2016 genererade detta utsläpp av 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket kan jämföras med Sveriges totala mängd utsläpp år 2018 som var 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensens påverkan på betygsinflation : En studie av Sveriges grundskolor på kommunnivå mellan 2005-2012

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Patrik Forsgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Närproducerat - ett begrepp i den redan komplexa grytan : En kvalitativ studie om åtta kommuners uppfattning gällande definition av begreppet närproducerat

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lisa Eriksson; Mikaela Forsgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns ett ökat allmänt intresse för närproducerat, både hos konsumenter och hos kommuner. Någon rikstäckande definition på begreppet finns däremot inte. Istället förknippas närproducerat ofta med andra närliggande begrepp såsom lokalproducerat, regionalt och småskalig odling. LÄS MER