Sökning: "Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.

 1. 1. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Matilda Lundström; [2019]
  Nyckelord :Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Sammanfattning : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av korta temperaturprognoser från SMHI och Meteorologisk institutt med fokus på post-processingmetodikens betydelse för prognoskvaliteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Sofie Petersson; [2019]
  Nyckelord :short range temperature forecasts; systematic forecast errors; HARMONIE-AROME; post-processing methods; korta temperaturprognoser; systematiska prognosfel; HARMONIE-AROME; post-processing;

  Sammanfattning : Temperaturprognoser är av stor betydelse för många i dagens samhälle, både privatpersoner och diverse olika sektorer. Förväntan på att prognoserna håller hög träffsäkerhet är stor och god kvalitet på dessa är viktigt av många olika aspekter. LÄS MER

 3. 3. The effect of climate on vegetation cover in Swedish mountain regions

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Ekman; [2019]
  Nyckelord :NILS; SMHI; Vegetation cover; Lichen; Moss; Herbs; Temperature; Climate effect;

  Sammanfattning : Climate change, with a higher temperature, is making the snow covered period shorter in the Swedish mountain region. This represents a threat towards plant species at high altitudes which, due to their sensitivity to temperature changes, will likely lead to a change in plant species composition. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas emissioner och halter av PM10 och NOx/NO2 av farthinder på Vaksalagatan i Uppsala?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Dahlstedt; [2019]
  Nyckelord :PM10; kväveoxider; kvävedioxid; farthinder; luftkvalitet; SIMAIR;

  Sammanfattning : I detta projekt har farthinders påverkan på luftkvaliteten på Vaksalagatan i Uppsala studerats. Bakgrunden till detta projekt var att oro bland de boende på Vaksalagatan uppstod då farthinder infördes på gatan under 2017 och att det ligger i Uppsalas kommuns intresse att ständigt arbeta med att förbättra luftkvaliteten i kommunen. LÄS MER

 5. 5. Analys av blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Flodin; Arvid Backlund; Christian Lundström; Fredrik Wigertz; Malin Bergstrand; Matilda Ahlström; Therese Ölwing; [2019]
  Nyckelord :Blixtar; skogsbränder;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018 i Sverige. LÄS MER