Sökning: "Sveriges Radio"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Sveriges Radio.

 1. 1. "I allmänhetens tjänst" - Men vilken tjänst vill allmänheten ha? - En kvalitiativ studie om hur unga vuxna använder P3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carolina Fridh; Julia Roempke; Emilia Sandberg; [2019-02-07]
  Nyckelord :radio; podd; public service; sociala medier; Sveriges Radio; P3; uses gratification;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera unga vuxnas användning av P3 på olika plattformar och deras förväntningar på kanalenTeori: Uses & GratificationMetod: FokusgrupperMaterial: Intervjuer från tre fokusgrupper om totalt 14 respondenterResultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning inom Uses & Gratification och visar på att P3 används för att tillfredsställa behov av främst information och gemenskap både via lyssnande på podd och radio, men även via sociala medier. Förväntningarna bottnar i många fall kanalens public serviceuppdrag. LÄS MER

 2. 2. "Vår verksamhet baserar sig på omtanken om kunden" : En kritisk diskursanalys av Svenska Spels marknadsföring och sitt sociala ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sophie Malmstedt; Elleonor Hovmöller; [2019]
  Nyckelord :Svenska Spel; gambling advertisement; media; discourse; social problems; spelreklam; diskurs; sociala problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze and highlight how AB Svenska Spel relate to their gambling advertising due to their social responsibilities and to analyze what image Swedish media direct to Svenska Spel. A critical discourse analysis, based on Fairclough's theory of discourses, was chosen to address how discourses are manifested and are expressed in text. LÄS MER

 3. 3. Det förändrade musiklandskapet – Sveriges Radio P3s public service-ansvar i förhållande till en medieteknisk förändring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andrea Knutsson Liljemark; Julia Nygren; [2019]
  Nyckelord :Public service; Sveriges Radio; P3; Spotify; spellistekultur; spellista; musikdistribution; medieutveckling; digitalisering; musik; musikredaktör;

  Sammanfattning : Studien behandlar digitaliseringens påverkan på musiklandskapet i Sverige. Syftet med studien är att förstå om och hur musikdistributionen i ett förändrat musiklandskap, Spotifys spellistekultur och spellistan Hits idag påverkar P3s musikval. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill vara fri att göra vad jag vill" : En diskursanalys av hur en porrskådis identitet konstrueras i en radiointervju

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Åsa Hassel; [2019]
  Nyckelord :identity; discourse; membership categorization analysis; pornstar; ponography; Conversation Analysis; radio interview; feminism; identitet; diskurs; membership categorization analysis; porrskådis; pornografi; samtalsanalys; radiointervju; feminism;

  Sammanfattning : Pornografi och dess verkningar är ett ämne som varit mer eller mindre aktuellt ända sedan 1960-talet. I huvudsak har två sidor identifierats historiskt: de som är helt emot porrens existens och de som anser att det är upp till individen om den vill konsumera porr eller inte. LÄS MER

 5. 5. "Likt Homer Simpson kväver Bart" : En kvalitativ studie om maktutövning och maskulinitet i Morgonpasset i P3

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Engstrand; Axel Palm; [2019]
  Nyckelord :Morgonpasset i P3; gender; power; master suppression techniques; radio.; Morgonpasset i P3; genus; makt; härskartekniker; radio.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att identifiera och undersöka olika beteenden i samtalen mellan män och kvinnor i Morgonpasset i P3 för att avgöra hur de manliga och kvinnliga programledarna samt gästerna talar till varandra utifrån ett maskulinitets- och maktperspektiv. Främst undersöks beteenden bestående av maktutövanden, i form av härskartekniker, samt maskulinitet. LÄS MER