Sökning: "Sveriges Radio"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Sveriges Radio.

 1. 1. I en tid av mockumentalitet : ontologisk otydlighet i P3 Serie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emelie Bronstorp; [2022]
  Nyckelord :Sveriges Radio; P3 Serie; Mockumentär; Fiktion; Mockumentalitet; Ontologisk otydlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag finns det allt fler tv-serier och filmer som rör sig i gränslandet mellan dokumentär (berätta sanningsenlig fakta) och fiktion (påhittat drama). Det innebär att det är upp till publiken att avgöra vad som är sant och vad som är påhittat. LÄS MER

 2. 2. Automatisk taligenkänning som metod för att undersöka artikulationshastighet i svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Liv Martin Björkdahl; [2022]
  Nyckelord :ASR; automatic speech recognition; articulation rate; UID; dependency length; dependency minimization; information density; ASR; taligenkänning; artikulationshastighet; Wav2Vec 2.0; dependenslängd; korpusstudier; informationsdensitet; UID; dependenslängdsminimering;

  Sammanfattning : Den senaste tidens utveckling inom automatisk taligenkänning har lett till mindre resurskrävan-de och mer effektiva modeller. Detta innebär nya möjligheter för forskning kring spontant tal.I den här studien används Kungliga Bibliotekets svenska version av Wav2Vec 2. LÄS MER

 3. 3. Speech Intelligibility in Radio Broadcasts : A Case Study Using Dynamic Range Control and Blind Source Separation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Linder Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Speech enhancement; speech intelligibility; audibility; dynamic range control; blind source separation; object-based audio; public service.;

  Sammanfattning : Creating the optimal balance between dialogue level and ambient sound is extremely important in media productions. This process is however inherently difficult due to that people’s requirements and preferences are not uniform. LÄS MER

 4. 4. “Living in a Post-Racial Matrix” : A case study of how female journalists negotiate a working identity at Sveriges Radio

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Debora Hermele; [2022]
  Nyckelord :Journalists; journalism; Sweden; Post-Racialism; Working Identity; Racism; Intersectionality;

  Sammanfattning : While research on the different expressions of racism in media has been closely linked to the understanding of stereotypes in a plethora of research, little is known about the journalists' perspectives and experiences of racism. However, in 2020, an anti-racist manifesto called “Whose SR?” (Vems SR?” 2021) was published online where the Swedish public radio Sveriges Radio (SR) was criticized by current and former employees for its lack of diverse representation and for having a work-environment where non-white journalists are marginalized. LÄS MER

 5. 5. Traditionella medier möter nymedier : En fallstudie om public service och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Kristofer Pehrs; Julia Winberg; [2022]
  Nyckelord :Public service-radio; digitalization; social media; affordances; public service-radio; digitalisering; sociala medier; affordances;

  Sammanfattning : Old media meets new media - a case study of public service and social media. More traditional media such as public service-radio have faced challenges when digitalization allowed audiences to change platforms and use new medias. LÄS MER