Sökning: "Sveriges Sköld"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sveriges Sköld.

 1. 1. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 2. 2. Säker arbetsmiljö vid anläggningsarbete med grävskopor och andra maskinredskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Elin Sköld; Sofie Helander; [2020]
  Nyckelord :Anläggningarbete; arbetsmiljö; byggbranschen; grävmaskin; grävskopa; maskinredskap; olycka; Skanska; stress; säkerhet; tillbud;

  Sammanfattning : Machines are a large part of most construction sites and used daily to perform various tasks. The purpose of this thesis is to investigate how Skanska Sverige AB works with safety, the reasons to accidents connected to excavator buckets and the causal link between them. Furthermore, the aim is to investigate how these accidents can be prevented. LÄS MER

 3. 3. Sveriges mest laddade rum? : En kritisk diskursanalys av biblioteksrummet som gränssnitt mellan användare och uppdrag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma Karlsson; Sanna Sköld; [2019]
  Nyckelord :Library and information science; Library space; Critical discourse analysis; Libraries and society; Spatiality; Public libraries; Academic libraries; Interviews; Seating sweeps; Public space; Public sphere; Fairclough; Norman; Fraser; Nancy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Following a rapid change in the way information is shared in our society, we have seen over the last few decades a change in how libraries construct their activities in relation to the library space. Different attitudes and opinions on what should or should not be going on in the library space, and by that extension the library’s purpose in itself, have come and gone, and built on each other in the public debate. LÄS MER

 4. 4. Intersektionalitet i bokbranschen : En analys av mångfald hos huvudkaraktärer i ungdomsböcker, baserad på tre förlags utgivning år 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Sköld; [2018]
  Nyckelord :Literature; adversity; book publishing; culture; ethnicity; sexuality; gender; disability; illness; publishing company; youth literature; intersectional; Litteratur; mångfald; bokutgivning; kultur; etnicitet; sexualitet; kön; funktionsvariation; sjukdom; bokförlag; ungdomslitteratur; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka tre av Sveriges största bokförlag och hur deras utgivning har sett ut när det kommer till mångfald av hudfärg, sexualitet och olika typer av sjukdomar inom ungdomslitteraturen. Till syftet fanns det två frågor som skulle besvaras: Hur har utgivningen av ungdomsböcker (12 år och uppåt) hos tre stora bokförlag sett ut under 2015 när det kommer till mångfald? Hur ser mångfalden ut hos huvudkaraktärerna ut i de utgivna böckerna? För att nå syftet med arbetet användes både kvalitativ och kvantitativ undersökning, vilket medförde att det blev två typer av undersöningar, dels en undersökning kring mångfalden hos huvudkaraktärerna, men även en statistisk undersökning där resultatet visade att mångfalden inte var så stor bland huvudkaraktärerna som man kanske skulle vilja att den var. LÄS MER

 5. 5. Lönsamhet vid fröträdsavverkningar på torvmark i östra Småland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Sköld; [2017]
  Nyckelord :avverkning av fröträd; bärighet; drivningsnetto; fröträdsställning; nettointäkt; virkesförråd;

  Sammanfattning : Utav Sveriges ca 10 miljoner ha myrar och torvmarker utgörs knappt en femtedel av produktiv skogsmark som omfattar ett ungefärligt virkesförråd på 256 miljoner m3sk. På sitt innehav i sydöstra Småland slutavverkar Sveaskog AB tiotusentals m3fub årligen på torvmarker och marker med låg bärighet där naturlig föryngring med fröträd använts som föryngringsmetod. LÄS MER