Sökning: "Sveriges Unga Muslimer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sveriges Unga Muslimer.

 1. 1. En självklar del av Sverige : En studie om hur ungdomar med anknytning till Sveriges Unga Muslimer hanterar sin muslimska identitet i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Michaelsson; [2016]
  Nyckelord :muslimsk identitet; unga muslimer; Sveriges Unga Muslimer; islam; euro-islam;

  Sammanfattning : This essay examines how young Muslims, with connection to the coalition Sveriges Unga Muslimer, handle their Muslim identity. The essay examines strategies the young Muslims use in the meeting with the Swedish society and how they construct a functioning and secure identity. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning relaterar unga muslimer till vänster-högerskalan i svensk politik?: En fallstudie från SUMs ungdomskonferens 2009

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jonatan Bäckelie; [2010-03-11]
  Nyckelord :muslimer; islam; politik; sverige; vänster; höger muslims; Islam; politics; Sweden; left; right;

  Sammanfattning : To what extent do young Muslims relate to the left-right-scale in Swedish politics?: A case study from SUM’s youth conference of 2009. English Abstract In Sweden there seem to be a growing concern about young people’s waning involvement in party politics. LÄS MER