Sökning: "Sveriges kommuner och landsting"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Sveriges kommuner och landsting.

 1. 1. Medborgardialoger för jämlikt deltagande? En jämförande fallstudie om implementeringen av SKL:s riktlinjer i kommunerna Botkyrka och Lidingö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; Annie Fjelner Collins; [2019]
  Nyckelord :Medborgardialog; socioekonomisk jämlikhet; politisk jämlikhet; deltagande; deliberativ demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgardialoger blir en allt vanligare metod för att stärka den representativa demokratin och uppmuntra till aktivt politiskt deltagande. Trots den allt större spridningen av metoden har den kritiserats för att potentiellt kunna öka den politiska ojämlikhet som finns mellan grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – en postkorporativ kvarleva eller en kvasistatlig hybrid? : En undersökning av SKL:s roll och inflytande i två politiska beslutsprocesser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nico Rönnberg; [2019]
  Nyckelord :corporatism; pluralism; role; influence; local government associations; interest groups; multi-level governance; SALAR;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the role and the influence of the Swedish local government association, SALAR, which is an interest group representing all of the Swedish local authorities and regions. As a result of a change in exercising public power from government to multi-level governance that has reinforced subnational level, including local authorities and regions, SALAR is today a significant actor. LÄS MER

 3. 3. ”Man av den rätta kalibern” : En kvalitativ studie om sociala konstruktioner av maskulinitet i relation till psykisk ohälsa hos unga män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lisa Sellert; Linnéa Chyssler; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; unga män; maskulinitet; sociala konstruktioner; normer; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har under det senaste decenniet blivit allt mer omfattande bland den svenska befolkningen, speciellt bland unga vuxna och förväntas bli den ledande folkhälsoutmaningen i Sverige och globalt år 2030 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Ett återkommande problem är att män, unga som gamla inte söker vård eller söker försent (SOU 2014:6). LÄS MER

 4. 4. Kommunala arbetsmarknadsinsatser utifrån Governance : Går det att få ihop decentralisering och standardisering?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Hellström; [2019]
  Nyckelord :kommunala arbetsmarknadsinsatser; arbetsmarknad; arbetsmarknadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background Labour market policies in Sweden is a state responsibility. Even though the municipalitieshave created their own units for labour market issues. This has resulted in parallel systems,and the distribution of responsibility is in many ways unclear. LÄS MER

 5. 5. Kommunala initiativ inom öppna data : En nationell fråga på lokal nivå

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gustav L'Estrade; Alexander Ling; [2019]
  Nyckelord :Öppna data; Offentlig sektor; OGD; Transparens; Värde; Utmaningar; Framgång;

  Sammanfattning : Öppna data är ett område som organisationer inom offentlig sektor förväntas arbeta med. Trotsdetta är det fortfarande ett område som visat sig vara problematiskt. LÄS MER