Sökning: "Sveriges roll under andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sveriges roll under andra världskriget.

 1. 1. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Willy Haapala; [2019]
  Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 3. 3. "Drivfjädrarna voro inte alltid desamma" - de svenska frivilligas motiv för att delta i det finska inbördeskriget 1918

  Master-uppsats,

  Författare :Marcus Eifrém; [2016-02-04]
  Nyckelord :finska inbördeskriget; svenska frivilliga; kollektiva minnen; berättelser; historiebruk; kollektiva identiteter; finlandsfrivilliga; glömska;

  Sammanfattning : Sammanfattning och diskussion Under nästan alla tider och under en mängd omständigheter har svenska män, och i vissa fall kvinnor, tagit sig iväg för att kriga. De frivilliga i det finska inbördeskriget är på så sätt inte unika. LÄS MER

 4. 4. Sveriges roll under andra världskriget : En läroboksstudie kring hur Sveriges roll under andra världskriget skildras i svenska läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Petter Lidstedt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svensk krishantering under midsommarkrisen 1941

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Elin Wilhelmsson; [2009]
  Nyckelord :Midsommarkrisen; Engelbrechtdivisionen; Transitering; Kris;

  Sammanfattning : Mellan den 25 juni till den 12 juli 1941 genomförde den tyska armén en transport av en division fullt utrustade soldater genom Sverige. Detta har betraktats som den största eftergiften som Sverige gjorde under hela andra världskriget. LÄS MER