Sökning: "Sveriges television"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Sveriges television.

 1. 1. April, april din dumma sill! Vi är public service och kan göra vad vi vill… : en kvalitativ textanalys av utvecklingen av aprilskämt i SVT från 1997 till 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ebba Wellergård; Johanna Nimvik Stern; [2024]
  Nyckelord :Public service; April fools; National identity; Ethics; Sveriges Television; Swedish public service television; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur aprilskämt i SVT har förändrats mellan 1997 och 2019 och identifiera anledningar till varför förändringar har skett. Analysen är således uppdelad i två avdelningar. LÄS MER

 2. 2. Social klass och förtroende för public service : En kvantitativ studie om lågt förtroende för nyhetsrapporteringen i Sveriges Radio och Sveriges Television.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edith Rosenberg; [2024]
  Nyckelord :Public service; förtroende; social klass; Bourdieu; Putnam; LPM.;

  Sammanfattning : Tillgången till opartisk information är av stor vikt för demokratiska samhällen. Där fyller public service-kanalernas nyhetsrapportering en viktig roll. LÄS MER

 3. 3. Principals’ and teachers’ experience and strategies in handling student violence in secondary schools: Examples from Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hubert Nkongchu Njicha; [2023-08-07]
  Nyckelord :student violence; violent behaviour; secondary schools; principals; teachers;

  Sammanfattning : This study examines principals’ and teachers’ experiences in dealing with school violence in Sweden. Threats and violence in Swedish schools increased fivefold between 2013 and 2017, according to Sveriges Television. Statistics from the Work Environment Agency also revealed that school violence and threats have increased. LÄS MER

 4. 4. Energi, klimat och kultur -en idéanalys av den politiska energi- och klimatdebatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Julia Harlenbäck Frithiof; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine the energy discourse and how it has changed in the Swedish climate debate through analyzing the closing debates prior the election of the Swedish government from Sveriges Television (SVT). The study also aspires to illuminate how sociocultural ideas of energy, climate and ways of living effects the discourse in the climate debate. LÄS MER

 5. 5. Public Service jakt på den unga nyhetskonsumenten - En kvalitativ fallstudie om hur SVT bygger relationer till unga vuxna på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :August Lindberg; Sara Lindgren; [2023]
  Nyckelord :strategic communication; digital communication; public relations; relationship building; relationship management; relationships on social media; hybrid media systems; social media; strategic listening; dialogue; TikTok. strategisk kommunikation; digital kommunikation; relationsbyggande; relationshantering; relationer på sociala medier; hybrid media system; sociala medier; strategiskt lyssnande; dialog; TikTok; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag har sociala medieplattformar utvecklats till att bli den främsta informationskällan för nyheter bland unga vuxna. Det traditionella broadcast utbudet är inte längre tillräckligt för att nå ut till målgruppen, vilket har gjort att dagens public service organisationer idag behöver se över hur man når ut och kommunicerar sitt innehåll. LÄS MER