Sökning: "Sverker Högberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sverker Högberg.

 1. 1. Differentiation of the history of ideas and delineation of the history of knowledge in Sweden 2015 - 2020

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sverker Högberg; [2020]
  Nyckelord :Boundary-work; Discipline formation; Field formation; History of ideas; History of knowledge; History of science; Intellectual history; Sweden; Idéhistoria; Kunskapshistoria; Vetenskapshistoria; Disciplinbildning; fältbildning; idéhistoria; kunskapshistoria; vetenskapshistoria; Sverige;

  Sammanfattning : This essay analyses the development of field and discipline formation in Sweden. A specific case is presented regarding the differentiation of the history of ideas, idéhistoria, and the delineation of the history of knowledge, kunskapshistoria, between 2015 and 2020. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av rättvisebegreppet i IPCC-rapporterna 1990 - 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sverker Högberg; [2017]
  Nyckelord :IPCC; klimat; klimaträttvisa; mångdisciplin; rättvisa; skälighet;

  Sammanfattning : Rapporterna från FN:s klimatpanel (IPCC) sammanfattar resultat från naturvetenskaplig forskning om klimatförändringarna och deras globala effekter. Sedan 2007 ingår även resultat från samhällsvetenskaplig forskning, vilket har ökat rapporternas betydelse som underlag för klimatarbetet. LÄS MER

 3. 3. Juridiska styrmedel för giftfria och resurseffektiva materialkretslopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sverker Högberg; [2014]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER