Sökning: "Svindlande Höjder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Svindlande Höjder.

 1. 1. …you know it´s me Cathy : Om svindlande höjder, inspiration, skapande, delande. Och rotmos.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Åkerström Nurmi; [2019]
  Nyckelord :Inspiration; skapande; delande; prestationsångest; lust; didaktik; autoetnografi; rhizom; essä;

  Sammanfattning : Den här undersökningen tog sin början i en vilja att få skapa och undersöka på ett lustfyllt sätt ochen vilja att göra motstånd mot det som inte kändes kreativt och lustfyllt, som istället gav mig prestationsångest.Jag har tagit inspiration från tidigare händelser och händelser som sker här och nu, tillexempel i vad jag kallar samtal, och jag gör min undersökning utifrån detta. LÄS MER

 2. 2. Dialogstil i översättning: Catherines och Heathcliffs tal i tre svenska översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Ulrika Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :dialog; litterära översättningar; Brontë; Wuthering Heights; Svindlande höjder; stil; stildrag; upprepning; repetering; variering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur Catherines och Heathcliffs sätt att tala överförs från engelska till svenska i tre översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights. Uppsatsen börjar med att verket och karaktärerna presenteras. LÄS MER

 3. 3. In, jag vill in : Kvinnornas resa genom adaptionsprocessen av Den allvarsamma leken 2016

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Rebecka Mellberg; [2016]
  Nyckelord :adapted screenplay; screenwriting; film adaptation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how the female characters of the Swedish novel The Serious Game (Den allvarsamma leken) by Hjalmar Söderberg (1912) are represented in the film adaptation from 2016, a film adaptation by Pernilla August (director). The thesis also asks what the adapted screenplay by Lone Scherfig can reveal about how the novel’s characters are transformed through the adaptation process. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen i berättelsen : berättarteknikens effekter i Svindlande Höjder och Frankenstein

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Deniz Yücel Osman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från litteratur till film : En postkolonial analys av Wuthering Heights

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Emma Hjelm; [2013]
  Nyckelord :film; wuthering heights; postkolonialism; svindlande höjder; intermedialitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om skillnaden som uppstår mellan två filmer som är baserade på en och samma bok samt hur denna skillnad märks vad gäller den postkoloniala teorin. Filmerna och boken som har utgåtts från är Wuthering Heights (1939) av William Wyler, Wuthering Heights (2011) av Andrea Arnold och boken Svindlande höjder (1847) av Emily Brontë. LÄS MER