Sökning: "Swahili"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Swahili.

 1. 1. Phasal Polarity in Swahili

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Aron Zahran; [2021-09-01]
  Nyckelord :Swahili; Bantu languages; phasal polarity; tense; aspect; grammaticalization;

  Sammanfattning : This scope of this essay is to investigate and systematically describe a set of linguistic items in Swahili expressing Phasal Polarity (PhP), i.e. the notions of ‘NOT YET’, ‘ALREADY, ‘STILL’, and ‘NO LONGER’. LÄS MER

 2. 2. "Sätt då två som pratar swahili bredvid varann - varför inte"- En studie om användning av och attityder till translanguaging i två tvåspråkiga klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Pilvinen; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Translanguaging; Klassrumsobservationer; Intervjuer; Åk 4 och 5; Attityder; Flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats bygger på två teman; det ena temat är flerspråkighet med fokus på translanguaging (att använda flera språk i undervisningen) och det andra temat är kopplat till specialpedagogik där flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter står i fokus. Studiens övergripande syfte är att undersöka om principerna om social rättvisa samt social praktik tillämpas i två olika klassrum inom ramen för tvåspråkig undervisning, samt undersöka om lärare anser translanguaging vara en behjälplig metod för flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Testbaserat lärande : Effekter av arbetsminne och episodiskt minne

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Morgan Lantz; [2019]
  Nyckelord :Test based learning; Testing effect; individual differences; cognition; working memory capacity; episodic memory; Testbaserat lärande; testeffekten; individuella skillnader; kognition; episodiskt minne; arbetsminneskapacitet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för test baserat lärande ökat och det förekommer evidensatt detta fenomen fungerar inom flera områden som bland annat test format, personligaegenskaper samt återkoppling från ett test. En aspekt som det däremot finns få studier av ärtestbaserat lärande i relation till individuella skillnader i kognition. LÄS MER

 4. 4. Uncertainty`s effect on test-enhanced learning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Brännäs; [2019]
  Nyckelord :uncertainty; test-enhanced learning; test-effect;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to evaluate the impact of uncertainty on test-enhanced learning. A within-groups experiment was designed to compare uncertainty under three study and retrieval conditions carried out in a single session; study-restudy-restudy, study-test-test with feedback and study-test-test without feedback. LÄS MER

 5. 5. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Freija Carlstén; [2018]
  Nyckelord :light design; landscape architecture; planning for sustainability in developing countries; light design in the public space;

  Sammanfattning : Where? Zanzibar is considered to be the centre of Swahili culture, found all along the east coast of Africa. The main city, Stone Town, has for over a millennium constituted an important trading port, merging east African Bantu with Arab culture, adding elements from Persia, India and Europe (NE, 2017). LÄS MER