Sökning: "Swecon"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Swecon.

 1. 1. Att bädda in en medarbetare från en annan nationell kultur : en fallstudie på Lantmännen Maskin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elisabeth Hidén; Esther Svensson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsteori; Organisationskultur; Gruppbildning; Inbäddning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera vad som händer i en organisation när en individ från en annan nationell kultur kommer till arbetsplatsen, och vilka faktorer som påverkar inbäddningen. Studien har bestått av en fallstudie, där fyra anläggningar tillhörande Lantmännen Maskin och Swecon har besökts, två i Uppsala och två i Staffanstorp. LÄS MER

 2. 2. Att fastna i det interna nätet : Ett arbete i att inkludera hela organisationen i informationssystem som intranät.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emilia Gillström; [2012]
  Nyckelord :intranät; ledningssystem; lärande i organisationer; textdesign; lättläst; informationsdesign; informationssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gått ut på att genom Informationsdesign, och främst textdesign, hitta ett sätt att underlätta och locka ovana datoranvändare till att använda nya informationssystem som intranät. Eftersom människan belastas tungt kognitivt när hon ställs inför uppgifter hon inte har någon förkunskap i eller får utbildning i. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer för utformning av manualbilder till Volvo Construction Equipment : En studie av riktlinjer kring utformning av processuella instruktionsbilder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Filip Haking; [2012]
  Nyckelord :Manualer; instruktioner; informationsdesign; processuella;

  Sammanfattning : At Volvo Construction Equipment outside Eskilstuna a wide range of heavy equipment machines are developed that are used by a variety of industries worldwide. For the handling and maintenance of these machines a deep knowledge is often required. Volvo CE and their dealer Swecon offer courses for both drivers and technicians that last for 1-2 weeks. LÄS MER

 4. 4. Bomfjädring till hjulgrävmaskin :  

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Emil Johansson; [2012]
  Nyckelord :Dämpning; fjädring; grävmaskin; hjulgrävmaskin; maskin; maskinteknik; dämpningssystem;

  Sammanfattning : Uppgiften var att ta fram ett dämpningssystem till Volvos hjulgrävmaskin EW160C med uppdrag från Swecon. Den typ av lösning som skulle komma att vara aktuell visade sig vara en typ av ackumulatorsystem. LÄS MER

 5. 5. Framtagande av lagerränta, två fallstudier inom Lantmännen

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :David Hammarström; Carl Wikner; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk med en omsättning på 35 Miljarder SEK. Lantmännen har under senare tid sett ett ökat behov av att minska sitt operativa rörelsekapital i ledet att frigöra bundet kapital och öka sin lönsamhet. LÄS MER