Sökning: "Swedavia"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Swedavia.

 1. 1. Det balanserade styrkortet i en process : En fallstudie gjord i säkerhetskontrollen vid Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Nathalie Nordström; Ella Säfström; [2020]
  Nyckelord :Balanced scorecard; airport management; security checkpoint; Balanserat styrkort; Airport management; säkerhetskontroll;

  Sammanfattning : Förhöjd säkerhetsprocess och den ökade resenärs trafiken i kombination med processorientering av verksamheten, har bidragit till att säkerhetskontrollen behöver nya och uppdaterade beslutsprocesser för att kunna utvärdera och förbättra processen för säkerhetskontrollen. Genom det balanserade styrkortet och tidigare forskning analyseras lämpligheten för ett balanserat styrkort för delprocessen “Möjliggöra säkerhetskontroll” på Stockholm Arlanda Airport. LÄS MER

 2. 2. Utformning och dimensionering av bannära avisning vid rullbana 3 på Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Jonsson; Maria Wall; [2020]
  Nyckelord :Arlanda Airport; Swedavia; Avisning; Remote De-icing; Simulering; Arena; Logistik; Flygplatslogistik;

  Sammanfattning : Vid kallt väder behöver flygplan avisas innan start, för att säkerställa att kontamination i form av snö eller is inte förekommer på flygplanet. Syftet med avisning är att säkerställa flygplanets flygförmåga, då kontamination försämrar aerodynamiken. LÄS MER

 3. 3. Next generation gate seating

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Petersson; Axel Hanssen Bothin; [2020]
  Nyckelord :Modular seating; Airports; Gate environment; Product development; Double Diamond; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project is based on product development of Green Furniture Concept’s module based seating system, Ascent, targeted towards airport environments. The project started with an open brief aimed at developing an add-on for the bench series, based on user needs. The project lasted for 20 weeks. LÄS MER

 4. 4. Processeffektivitetens inverkan på kostnader

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Daniel Smith; [2020]
  Nyckelord :Inner process efficiency; cost savings; aviation; snow removal; Inre processeffektivitet; kostnadsbesparing; flygfart; snöröjning;

  Sammanfattning : Under vinterhalvåret krävs snöröjning på en flygplats och den processen utgör idag ett hinder för flygtrafiken. Snöröjningsprocessen av en landningsbana ser olika ut beroende på flygplats i världen. Swedavia driver ett världsledandeprojekt som avser att automatisera snöröjningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Simulating People Flow at an Airport : Case study: Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linus Bein Fahlander; Melker Mossberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Companies that manage large numbers of people in public spaces, such as airports, would benefit from having the ability to accurately predict people-flow in their facilities. However, creating high-performance crowd-simulations in a context with continually changing time-tables and gate locations is a complex problem. LÄS MER