Sökning: "Swedbank SWOT"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Swedbank SWOT.

 1. 1. Swedbank - En företagsanalys

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kirdis Damla; Nadjari Nazli; [2009-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: kreditrisk, kreditgivning, finanskris, finansoro, fyrkantsmodell, trekantmodell, SWOT-analys, kreditgivningsprocess, bank, kreditinstitut, Swedbank, Föreningssparbanken, Sparbanksstiftelser, TAS-kommerzbank, Ukraina, IMF, Baltikum, Ryssland, Sverige, etablering, marknad. Bakgrund: Oroligheter på finans- och bankmarknaden leder till finanskris som i sin tur återspeglar kreditrisker samt kreditförluster. LÄS MER

 2. 2. Varför byter företag namn? : En kvalitativ studie om drivkrafterna och beslutsprocessen kring namnbyte

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jenny Alenius; Malin Johansson; [2007]
  Nyckelord :branding; rebranding; identity; företagsnamn; namnbyte;

  Sammanfattning : Företagsnamn har visat sig spela en allt viktigare roll på den växande marknaden. Allt fler företag väljer att anta ett annat namn och då detta är så aktuellt har vi ansett det intressant att studera namnbyten och processen kring det. LÄS MER