Sökning: "Sweden Democrats"

Visar resultat 11 - 15 av 252 uppsatser innehållade orden Sweden Democrats.

 1. 11. Crime, Refugees and Politics In Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yousef Kaddoura; [2019]
  Nyckelord :Swedish politics; immigration; crime; panel data; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aftermath of the recent refugee crisis in Europe has been debated to a great extent across the globe. Yet, little statistical analysis has been done to uncover the impacts of refugee inflows on crime and voting behavior. In this paper, two topics on the effects of the refugee crisis are investigated. LÄS MER

 2. 12. Political bias in hiring : people consider political opponents as less hireable than others without weighting criteria to justify why

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karin Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Social categories; values; political bias; hiring criteria; elasticity hypothesis; dissonance reduction;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that characteristics like gender and ethnicity can affect the possibility to be hired. Decisions in hiring may also be justified by weighting the importance of hiring criteria and can thus seem unbiased. LÄS MER

 3. 13. Political Climate : How Environmental Attitudes relates to Support for Radical Right-wing Parties in the Nordic Countries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Duregård; [2019]
  Nyckelord :Radical right-wing parties; Nordic countries; environmental attitudes; post-materialist values; Denmark; Finland; Iceland; Norway; Sweden; populism; environmentalism;

  Sammanfattning : The Nordic countries are geographically, culturally and politically close, and have all witnessed an upsurge in support for radical right-wing parties over the past decades. Although the five parties: the Danish People’s Party, the Finns Party, the Icelandic Progressive Party, the Norwegian Progress Party, and the Sweden Democrats, are different when it comes to party history and how accepted they have been by other parties, they are today similar in their anti-immigration rhetoric, their critique of the established elites and to some extent their welfare chauvinism. LÄS MER

 4. 14. ”Det är inte svårt att älska Europa. Men det är riktigt svårt att älska EU.” : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas framställning av Europeiska Unionen mellan två Europaparlamentsval.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Karlsson; Irma Lundin; [2019]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Sverigedemokraterna; Europaparlamentsval; populism; radikalhöger; högerextremism;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har på kort tid lyckats etablera sig i Sveriges riksdag och är därför i högsta grad delaktig i den samtida politikens utformning. Precis som Sverigedemokraterna har likasinnade partier fått ökat stöd i större delen av Europa och har numera större möjligheter att kunna påverka EU:s utformning. LÄS MER

 5. 15. S.A.C i Värmland : En syndikalistisk fackförening i de djupa värmlandskogarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study intends to examine the syndicalistic union SAC who broke away from the reformist union LO in 1910. The district of Värmland is still a rather undiscovered area of research, even though it was one of the strongholds in Sweden. LÄS MER