Sökning: "Sweden Democrats"

Visar resultat 21 - 25 av 288 uppsatser innehållade orden Sweden Democrats.

 1. 21. Kultur eller kön – eller både och? : En kritisk diskursanalys av den politiska debatten om hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tess Rikardsson; Carl Bylander; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; honor killings; honor crimes; political communication; critical discourse analysis; nationalism; cosmopolitanism; intersectionality; hedersvåld; hedersmord; politisk kommunikation; kritisk diskursanalys; nationalism; kosmopolitism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att det finns många bakomliggande orsaker till hedersvåld, och att varken kultur eller kön bör användas som enda förklaring till våldet. Enligt dem bör perspektiven komplettera varandra i ett intersektionellt perspektiv, tillsammans med andra bakomliggande orsaker. LÄS MER

 2. 22. Socialdemokratisk Folkeparti

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriel Widell Zetterström; [2020]
  Nyckelord :socialdemokrati; högerpopulism; Danmark; migration; välfärdschauvinism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last decades, right-wing populist parties have risen in Western Europe at the expense of the mainstream left. As a way of dealing with this issue, the Danish Social Democrats have taken a stance similar to the right-wing populist party Danish People’s Party in cultural issues such as immigration and integration. LÄS MER

 3. 23. I kampen om väljarna -En studie av riksdagspartiers positionering genom talet om  invandring och integration i Almedalstal 2009-2019

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Charlotta Enqvist; [2020]
  Nyckelord :Political rhetoric; positioning; immigration; integration; Sweden Democrats; framing analysis; Bourdieu;

  Sammanfattning : The purpose of the following study is to investigate if, and in what way, other parliamentary parties show similarities with the Swedish Democrats rhetoric in the speech on immigration and integration and, based on Bourdieu's concepts field, capital and doxa, offer a possible explanation for the other parliamentary parties' position through the speech on immigration and integration. In order to achieve the purpose, a framing analysis is made in which speech presented on Almedalen by the Social Democrats, the Left Party, the Moderates, and the Christian Democrats during the period 2009-2019 constitute the empirical material. LÄS MER

 4. 24. Sverigedemokrateran, från minsta till största : En kvalitativ argumentationsanalys med fokus på Sverigedemokraternas politiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Normalisering;

  Sammanfattning : The Swedish democrats are experiencing more and more support, even though the history of the party is filled with racist and fascist thinking. Their politic is changing, but where is it going towards? To analyse this, the Swedish democrats’ political arguments are compared between 2011 and 2018, as well as debates from 2011 and 2020. LÄS MER

 5. 25. Den skånska gåtan: Högerpopulismen och politisk kultur i Skåne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anton Johansson; [2020]
  Nyckelord :Politisk kultur. Väljarbeteende. Högerpopulism. Skåne. Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : When studying a political map subsequent to the 2018 Swedish national election one thing in particular catches the eye. The southern parts of Sweden, or the region Scania in particular is dominated by the colour yellow, representing support for the right wing populist party: The Sweden Democrats. LÄS MER