Sökning: "Sweden Democrats"

Visar resultat 21 - 25 av 238 uppsatser innehållade orden Sweden Democrats.

 1. 21. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) und die Schwedendemokraten (SD) : Ein Vergleich der Entstehungsgeschichte, Programmatik und politischen Praxis rechtspopulistischer Parteien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Dennis Busch; [2019]
  Nyckelord :Populism; Right-wing populism; the Sweden Democrats; the Swiss People´s Party;

  Sammanfattning : Right-wing populistic parties are gaining power in many parliaments around Europe. Two parties, the Swedish democrats (SD) and the Swiss people´s party (SVP) are being classified as such. LÄS MER

 2. 22. Konflikt och förändring i svensk arbetskraftsinvandringspolitisk debatt 2008–2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caspian Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :labour migration; migration policy; parliamentary debate; conflict dimensions; type-arguments; arbetskraftsinvandring; migrationspolitik; riksdagsdebatter; konfliktdimensioner; typargument;

  Sammanfattning : Sveriges migrationspolitik och debatten om den har genomgått betydande förändringar under de tio år som följt reformen av systemet 2008. Den här uppsatsen tittar på debatten i riksdagen om arbetskraftsinvandring från 2008 till 2018 och svarar på två frågor. 1. LÄS MER

 3. 23. Gender and radical right populism : a comparative qualitative content analysis of party manifestoes from the National Front and the Sweden Democrats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Nordström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Sverigedemokraternas etablering i det röda Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Boyoli; [2018]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; Norrbotten; Väljarbeteende; Röstbeteende; Diffusion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats, an anti-immigration and populist political party, gained ground in the Swedish North in both the 2010 and 2014 national elections. The key purpose of this thesis is to investigate the reasons for the Sweden Democrats electoral success in the North of Sweden, a geographical region where electors historically have voted for left parties. LÄS MER

 5. 25. Invandrade invandrarkritiker? : Orsakerna till stödet för Sverigedemokraterna bland sympatisörer med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adrian Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :funnel of causality; radical right; immigrant voters; sweden democrats; anti-immigration; göteborgsundersökningarna; political support;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis examines the causes behind the support of radical right and anti-immigration parties by those with a non-native background. Building on findings of previous research and the funnel of causality, a set of variables consisting of anti-immigration views and socio-economic factors are examined to determine their causal effect on the support for the Sweden Democrats among the non-native swedish population. LÄS MER