Sökning: "Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 42120 uppsatser innehållade ordet Sweden.

 1. 1. A LANGUAGE THAT MATTERS – Viewing the Women, Peace and Security agenda through an intersectional lens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Razi Ullah Sara; [2021-07-20]
  Nyckelord :Women; Peace and Security; intersectionality; conflict; National Action Plans; Sweden; Finland; Bosnia and Herzegovina; Serbia; Lebanon; Jordan; Liberia; Democratic Republic of Congo; conflict-related sexual violence; refugees;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how the Women, Peace and Security agenda is intersectional in its approach to women. This study contributes to previous research regarding gendered security and peace and conflict studies. LÄS MER

 2. 2. Staying in the past – The relationship between social Identity and political integration of wellestablished immigrants An interview study about how social identity affects political integration among Turkish immigrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Attila Atik; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to provide a deeper knowledge about how we can understand that even wellestablished immigrants fall behind regarding political integration in Sweden. I have examined this topic by concentrating on the theory of social identity and its effects on the political integration of well-established immigrants. LÄS MER

 3. 3. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 4. 4. ”Jag sa till mor, att det aldrig kunde vara riktigt att bara arbeta” Diskussioner om hemarbete i det sena fyrtiotalets Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Agnes Olsson; [2021-07-15]
  Nyckelord :Vettigt hemarbete; Rationalisering; hemarbete; den lilla rationaliseringsrörelsen; Ingrid Samuelsson; Hemmens forskningsinstitut; radio; hemmafru;

  Sammanfattning : In the autumn of 1948, the listening competition Vettigt hemarbete (Judicious Housework) was announced on the Swedish radio. The task was to answer the question "How do you solve your housewife situation?". The following year, Radiotjänst (Swedish radio service) published a book in which they collected some of the letters that had been received. LÄS MER

 5. 5. TOWARDS SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT - Key factors on consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gökay Cinar; [2021-07-14]
  Nyckelord :Sustainable Road Transport; Electric Vehicle; Sweden; Rational Choice Theory; Multi-level Perspective Framework;

  Sammanfattning : This study aims to explore and understand key factors that influence consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden. As the world is facing the climate change reality, many initiatives are taking place in various sectors in different countries to tackle climate change. LÄS MER