Sökning: "Swedish Businesses"

Visar resultat 1 - 5 av 1067 uppsatser innehållade orden Swedish Businesses.

 1. 1. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Sammanfattning : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. LÄS MER

 2. 2. ”Maximum safety for you – minimum impact on nature” - En multimodal kritisk diskursanalys av Klättermusens hållbarhetskommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Agnes Bergquist; Lisa Olander; [2023]
  Nyckelord :ustainable communication; sustainability; Klättermusen; outdoor; Instagram; greenwashing; branding; reputation management; strategic communication; multimodal critical discourse analysis; Hållbarhetskommunikation; hållbarhet; Klättermusen; Instagram; greenwashing; strategisk kommunikation; marknadsföring; multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The climate crisis and the consequences that follow have forced humanity to explore the collective actions that must be taken to curb global warming. As a way to reduce ones carbon footprint, many choose to consume with greater care for the environment, and the interest for sustainable clothing has therefore significantly increased. LÄS MER

 3. 3. Hur hållbara är mode-och textilföretagen? : -En jämförelse mellan företag på den svenska och danska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Denise Bertilsson; Karolina Holm; [2023]
  Nyckelord :Circular business models; sustainable business models; fashion; sustainability report; Cirkulära affärsmodeller; hållbara affärsmodeller; mode; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : Mode-och textilbranschen är en resursintensiv bransch som står för en stor del av de globala utsläppen. Den har uppmärksammats av EU som en särskilt betydande bransch som måste genomgå förändringar för att bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder, tillgänglighet och mervärde : En studie om positiva effekter efter utförda tillgänglighetsåtgärder

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Rebecca Von Gegerfelt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has examined whether there are more benefits to performing accessibility improvements than the benefits seen from a socially sustainable perspective. The hypothesis was that it can be shown that improved accessibility benefits businesses, that it should not only be seen as a mandatory necessary legislation that costs money. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Sustainability Terminologies of Swedish Manufacturing Companies on Consumer Perception : A Mono-Method Quantitative Study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sarafat Hossain; Liana Hakobyan; [2022]
  Nyckelord :sustainability terminologies; branding; brand messaging; manufacturing; sustainable manufacturing; customer perception; Sweden;

  Sammanfattning : Sustainability has fast evolved in business practices, and yet its meaning is often elusive and ambiguous. The component of sustainability is playing an important role in the company’s brand positioning. The popularity and the importance of sustainability in business operations and business representation are still rapidly growing. LÄS MER