Sökning: "Swedish Child Health Centers"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Swedish Child Health Centers.

 1. 1. COMMUNICATION CHALLENGES AND USE OF TECHNOLOGY BETWEEN IMMIGRANT MOTHERS AND NURSES IN CHILD HEALTH CENTERS IN SWEDEN (Nurses and Doulas’ perspectives)

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rocío Rodríguez Pozo; [2019-08-07]
  Nyckelord :Communication; Culture; Immigration; Language; Technology; Mothers; Nurses; Doulas; Swedish Child Health Centers;

  Sammanfattning : The aim of this project is to describe and to analyze the perceived communication challenges and cultural differences (from nurses and doulas' points of view) in meetings between Swedish nurses and immigrant mothers in Swedish Child Health Centers (CHC) from dense immigrant areas. A special focus is put on the use of technology for managing their communication. LÄS MER

 2. 2. Föräldrastöd : Professionellas syn på föräldraskap, behov av föräldrastöd och samverkan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Almén Åberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Inom barnhälsovården erbjuds föräldrastöd både individuellt och i grupp. Barnhälsovården samverkar med personal på familjecentrum, förskollärare och förebyggande socialtjänst, i föräldragruppsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av arbete med flyktingbarn och deras föräldrar på barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nursen Aptich; Mirjana Azaric; [2016]
  Nyckelord :Child Health Center; qualitative content analysis; nursing; nurse; refugee children; barnavårdscentral; flyktingbarn; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor verksamma på barnavårdscentral (BVC) möter dagligen flyktingbarn och deras föräldrar i sitt arbete och dessa möten ser olika ut beroende på olika faktorer. Syftet med studien var att beskriva BVC- sjuksköterskors arbete med flyktingbarn och deras föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Språkscreening vid 2,5 års ålder med Westerlunds 3-årsmetod

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Angelica Pennerdahl; [2015]
  Nyckelord :språkscreening; barn; barnhälsovårdsprogram; barnavårdscentral; screening; språkstörning; kommunikationsstörning; Westerlunds metod; 2; 5-årsscreening; 3-årsscreening; SLI; språkutveckling; grav språkstörning; måttlig språkstörning; logoped;

  Sammanfattning : To identify children at risk of developing a language disability, the majority of SwedishChild Health Centers (CHCs) have since the early 90’s conducted language screeningwith 3-year olds using Westerlund’s method or with 2,5-year olds using Miniscalco’smethod. The National Board of Health and Welfare has published a new national childhealthcare program (Socialstyrelsen, 2014b) in which the language screening in Uppsalamunicipality needs to resituate to when the child is 2,5 years old. LÄS MER

 5. 5. BVC-sköterskans reflektioner och erfarenheter av att stödja mammor med Post partum depression : Intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Rick; [2015]
  Nyckelord :Attachment; Child health care nurse; Post partum depression; Support; Anknytning; BVC-sköterskor; Post partum depression; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Post partum depression är den vanligaste psykiatriska störningen som kan uppstå efter en förlossning. Ungefär 13 % av alla nyblivna mammor drabbas eller visar tecken på en depression. Syftet: Syftet med studien var att beskriva BVC sköterskans reflektioner och erfarenheter av att stödja mammor med Post partum depression. LÄS MER