Sökning: "Swedish Code for Corporate Governance"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Swedish Code for Corporate Governance.

 1. 1. Jämställdhet i bolagsstyrelser – Framtidens vinnare? : En studie om faktorer som påverkar den genomsnittliga könsfördelningen i styrelser bland bolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alice Eriksson; Hjalmar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Gender quotation; Board; Board of directors; Listed companies; The Swedish Code of Corporate Governance; Jämställdhet; Könskvotering; Bolagsstyrelser; Styrelseledamöter; Koden; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Problemformulering: Jämställdheten i bolagsstyrelser debatteras flitigt och företag jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor. Inflödet av nya bolag och utflödet av bolag från Stockholmsbörsen påverkar andelen kvinnor i styrelserna totalt och denna effekt är inte tidigare analyserad. LÄS MER

 2. 2. Svensk Kod : En kvalitativ innehållsanalys av svensk kod för bolagsstyrning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Patricia Arouche; Mariama Touray; [2018]
  Nyckelord :Agency Theory; Corporate Governance; Comply or Explain; Concentrated ownership; Dispersed ownership; Swedish Code; Agentteori; Bolagsstyrning; Följ eller förklara; Koncentrerat ägande; Svensk kod; Spritt ägande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Governance även kallad bolagsstyrning, är något som dagligen berör företag och utgör därmed en central del inom företagsorganisationer. Den teori som blivit mest uppmärksammad inom bolagsstyrning är agentteorin, som förklarar intressekonflikter mellan agent-principalen i ett bolag. LÄS MER

 3. 3. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 4. 4. Heading towards the Tipping Point? A Swedish study on tax-avoiding activities and future stock crash risk

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sorena Amini; Kristoffer Ottosson; [2017]
  Nyckelord :Agency Theory; Tax Avoidance; Crash Risk; OMXS30;

  Sammanfattning : Using a sample consisting of Sweden's most traded stocks for the period 1999-2015, this paper provides robust evidence that long-run corporate tax avoidance increases the risk of future firm-specific stock price crashes. The findings are consistent with the agency view that the complex and opaque characteristics of tax-avoiding activities provide managers with a powerful toolkit for covering and rationalising opportunistic behaviour. LÄS MER

 5. 5. The influence on ethical behaviour of established foreign companies when entering emerging markets - A case study of two Swedish companies in Kazakhstan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tamila Medetbekova; [2016]
  Nyckelord :Foreign direct investment; emerging markets; Kazakhstan telecom market; market entry strategy; corporate governance; corporate social responsibility; business ethics; ethical behaviour; ethical dilemma; internal confrontation; corruption;

  Sammanfattning : Background: Companies always look for opportunities to expand their businesses internationally as it is the way for them to grow beyond its current status. Nowadays, emerging markets seem to be very attractive in terms of economic growth. Thus, there is a tendency towards foreign direct investment inflows to emerging market economies. LÄS MER