Sökning: "Swedish Housing Market"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Swedish Housing Market.

 1. 1. ”Jag är papperslös. Jag får inte ta min rättvisa.” En kvalitativ studie om papperslösa personers situation och strategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Spångö; Ebba Bäcklund; [2019]
  Nyckelord :undocumented migrants; organization; deportability; acts of citizenship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how undocumented migrants in Sweden describe their situation and which strategies they develop to handle their situation. The method being used has a qualitative approach and the material was collected through semi structured interviews with five individuals who live or have lived previously as undocumented migrants in Sweden. LÄS MER

 2. 2. A Study of the BRF 2.0 Concept - The Impact of Radically Increased Leverage in Swedish Housing Cooperatives

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hugo Nordström; Lisa Viklund; [2019]
  Nyckelord :BRF 2.0; Hedonic Price Model; Leverage; BRF; the Swedish Housing Market;

  Sammanfattning : The dysfunctionality of the housing market in Sweden has attracted substantial interest from media, researchers, and politicians the past decade. Young adults that fail to meet the credit restrictions are unable to purchase an apartment, and long queues often keep them out of the rental market. LÄS MER

 3. 3. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 4. 4. Ägarform styr investeringsprocessen - Om investeringsprocessen hos hyresrättsutvecklare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sofia Hederstierna; Johanna Sand; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Investment process; Ownership type; Rental apartment;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparative case study of the investment process for real estate developers constructing and managing rental apartments. The analysis of the process is conducted with respect to the developers' type of ownership. LÄS MER

 5. 5. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER