Sökning: "Swedish Left Party"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Swedish Left Party.

 1. 1. POSITIONSFÖRFLYTTNING I EU-FRÅGAN - En analys av hur MP, V och SD uttrycker sig om EU i samband med att de avlägsnat kravet på EU-utträde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Lundgren; [2022-02-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Vänsterpartiet; Euroskepticism; Europeiska Unionen; partiompositionering; Sweden Democrats; Swedish Green Party; Swedish Left Party; Euroscepticism; European Union; EU; party position change;

  Sammanfattning : The Swedish Green Party, the Swedish Left Party and the Sweden Democrats are the only political parties that have shifted from advocating for Sweden to leave the European Union to accepting the Swedish EU-membership in the past 15 years. Previous research in this field has focused on explaining how different political parties position themselves towards, or express their views on, the European Union. LÄS MER

 2. 2. Jakten på politiskt engagemang: En kvantitativ innehållsstudie om hur politiska partier skapar engagemang på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alexandra Gummesson; Filip Ramdén; [2022]
  Nyckelord :strategic communication; political communication; engagement; Instagram; political communication on social media; negative campaigning; emotional campaigning; simplification; quantitative content analysis; party communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Engagemang på sociala medier inom politisk kommunikation är ett aktuellt forskningsområde för strategisk kommunikation. I det digitala samhället finns det starka incitament för partier att skapa ett högt engagemang på sociala medier för att nå ut med sina politiska budskap. LÄS MER

 3. 3. Vikten ligger i det som lämnas osagt : En kritisk diskursanalys av entymem i partiledardebatten i SVT:s Agenda

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Petterson; Amanda Skoog; [2022]
  Nyckelord :Entymem; retorik; svensk politik; politisk kommunikation; debatt; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The study aims to increase the understanding of how the rhetorical device enthymeme is used in a Swedish party leader debate on the show Agenda on SVT. The study also chooses a more complex and problematized description of enthymemes where they are seen as more than rhetorical syllogisms, and which suggests they can act as methods for analyzing discursive practices. LÄS MER

 4. 4. "Sossarna har svikit oss"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Inas Hamdan; [2022]
  Nyckelord :Populism; invandring; integration; valet 2022; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the growing number of migrants, could a populist migrant party succeed in Sweden just like the party Denk in the Netherlands? By applying Akkermans populism scale and the immigrant hypothesis this study strives to begin to answer this question by looking into one of the country’s largest migrant populations: Arab-Swedes. Through a survey (N=333) three aspects are measured (1) How populist are Arab-Swedes? (2) How is their populism expressed? (3) Is there a vacuum in Swedish politics that these attitudes can fill? This study finds that Arab-Swedes are indeed more populist than the average Swedish population, but less than the average eastern and southern European. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan partisympati och främlingsfientlighet : En kvantitativ studie av hur styrkan i sambandet påverkas av nyhetskonsumtion via sociala medier/internet och politiskt intresse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Victor Östman Dahlin; Allan Omanovic; [2022]
  Nyckelord :Selective exposure; political interest; news consumption; social media; internet; xenophobia; attitudes towards immigrants; partisanship;

  Sammanfattning : In this study, we explore two factors of selective exposure and their effect on the relation between political sympathies and xenophobic attitudes in Sweden. Previous studies implies that internet and social media-platforms, as well as political interest, are two important factors behind selective news consumption in todays fragmented media landscape. LÄS MER