Sökning: "Swedish Lotteries Act"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Swedish Lotteries Act.

 1. 1. Ett spel för galleriet : en studie om svensk spelreklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Tagesson; Sebastian Ekström; [2018]
  Nyckelord :Gambling; Winning; Gambling culture; Consumer culture theory; Representations; Semiotics; Spel; Vinnande; Spelkultur; Consumer culture theory; Representationer; Semiotik;

  Sammanfattning : Studien har utgångspunkt i den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet. Lagregleringen föreslås träda i kraft i början av 2019 för att tillåta privata spelaktörer att både agera och marknadsföra sig på den svenska spelmarknaden på lika villkor som de statligt ägda spelbolagen idag har. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhet: ett lotteri? - Den skatterättsliga regleringen av lotterivinster tillämpad på Hearthstone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Hellewig; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; E-sport; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Intresset för e-sport har ökat markant de senaste åren. En av de mest populära e-sporterna är Hearthstone, som också är denna uppsats fokus. Idag är det lätt att tjäna pengar på e-sport, både som amatör och som professionell spelare. Med e-sportens framväxt uppkommer nya rättsliga frågor. LÄS MER

 3. 3. Skatt och poker – Inkomstskatterättens joker? En inkomstskatterättslig analys av poker i det svenska skattesystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Schwartz; [2015]
  Nyckelord :lottery; lotteri; poker; Skatterätt; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Likt jokern i kortleken kan pokervinster inta olika skepnader i det svenska skattesystemet. Pokervinster hänförs i skatterätten till lotterivinster som enligt Inkomstskattelagen är befriade från skatt ifall de härrör från spelanordnare inom EES. Andra pokervinster beskattas såsom inkomst av kapital. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande hasardspel på internet : – kompatibelt med den svenska lotterilagen och EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Evelina Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Online Gambling; Free Movement of Services; Swedish Lotteries Act; Spel; fri rörlighet för tjänster; EU-rätt; lotterilagen; onlinespel; hasardspel;

  Sammanfattning : I Sverige är det förbjudet att både anordna och främja deltagande i hasardspel om inte tillstånd har meddelats. Genom att kontrollera spelverksamheten, eftersträvas en sund och säker spelmarknad utan privata vinstintressen, där de bakomliggande skyddsintressena (att skydda konsumenter, att förhindra brott, att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar samt att styra överskottet) ska tillgodoses. LÄS MER

 5. 5. Facebooklotterier : Legalt eller illegalt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Maria Helgen; Erika Stensson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDet förekommer dagligen företag som anordnar tävlingar och lotterier på Facebook utan att ta hänsyn till lagar och regler. Företagen saknar allt som oftast lotteritillstånd och bryter därmed mot 9 § Lotterilagen. Det kan även ifrågasättas huruvida de tar hänsyn till bestämmelserna i Marknadsföringslagen (MFL). LÄS MER