Sökning: "Swedish Maritime Code"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Swedish Maritime Code.

 1. 1. Deserted and Wrecked Ships - Investigation of Swedish and international maritime law

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotte Brännström; [2017]
  Nyckelord :Sjörätt; Maritime Law; Wrecks; Deserted Ships; IMO wreck removal Convention; IMO; sjölagen; Swedish Maritime Code; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sjöfart har historiskt varit viktigt för samhällsutvecklingen i världen och uppskattning för havet under fritiden har länge värdesatts av alla åldrar och nationaliteter. Dessutom är sjöfarten ständigt under utveckling i och med den växande globala handeln. LÄS MER

 2. 2. Fripassagerare - En studie av lagar och regler och hur ansvaret fördelas mellan de inblandade.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Ida Kaersgaard; Matilda Haak; [2016]
  Nyckelord :stowaways; fripassagerare;

  Sammanfattning : Stowaways are people who are placing themselves and others at great risk when they unlawfully embark vessels. They are mostly found on container vessels and the greatest problems exist in West Africa where the majority of these embarkations occur. LÄS MER

 3. 3. Some Questions on Contracts of Affreightment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Axelsson; [2012]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : This work deals with Contracts of Affreightment (“COA”), a shipping contract for the transportation of a certain amount of cargo on vessels that are to be nominated. The standard agreements Gencoa, Volcoa, Intercoa and The Swedish Maritime Code, a joint Nordic legislation product, forms a base for the issues discussed, but not all issues raised here, however, are directly based on this sources of regulation. LÄS MER

 4. 4. Ice Class Requirements on Side Shell Structures - A comparison of local strength class requirements regarding plastic design of ice-reinforced side shell structures

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Filip Bergbom Wallin; Carl-Johan Åkerström; [2012]
  Nyckelord :framing; ice class rule-sets; local strength; material grades; mid-body; side shell structure; plastic section modulus.;

  Sammanfattning : The demand for shipping in Arctic regions is increasing, and with this comes an increased interest inice-strengthened ships. Today there exist several class rules satisfying additional requirements foroperation in geographical areas with ice-infested waters. LÄS MER

 5. 5. Förbud mot dubbelregistrering av fartyg

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Thomas Lindström; [2011]
  Nyckelord :Dubbelregistrering; Svenska sjölagen; Bareboat charter;

  Sammanfattning : In a recently published official Report from the Swedish Government (SOU 2010:73) a leg- islative proposal has been introduced. Its main purpose is to prevent parallel registrations of ships that are bareboat chartered to other countries. LÄS MER